Foto: SAS

De fleste av oss husker SAS-flyene med de skandinaviske stripene på skroget, som ble benyttet på 1980- og 1990-tallet. Men ser du på dette bildet vil du se en variant som du trolig aldri har sett.

I september 1997 deltok SAS sammen med en rekke andre aktører innen luftfarten, og NATO på en øvelse som var del av «Partnership for Peace». Øvelsen som skulle gi en test på hvordan mobilisere i tilfelle en krig, gjorde at SAS som deltok med et MD-90-fly, innredet dette til å kunne ta med seg bårer i kabinen.

Bårene kunne brukes til å ta med skadde personer fra en krigssone og hjem til ett av landene i Skandinavia.

I denne forbindelsen fikk MD-90 flyet montert det røde korset på halepartiet, og det svenske flagget på motordekslene.

MD-90 flyet, SE-DMH, ble levert til SAS i 1997, og leid ut til Nordic Leisure i 2005. Etter opphold hos Blue1 ble flyet solgt til Delta Air Lines i 2011. I 2018 ble flyet parkert for å trolig bli hugget opp.

Innredingen i MD-90 flyene under øvelsen – Foto: SAS