Foto: Eurocontrol

Etter nedgang i flytrafikken over Europa de siste tre årene viser en ny rapport fra Eurocontrol/MUAC at 2011 viser lysere utsikter for luftfarten.

Totalt ble det en oppgang på 4.9 % i løpet av 2011, noe som merkes godt i forhold til 2010 hvor både vulkansk aske og kraftige snøfall over Europa forsinket og kansellerte mye av den totale trafikken.

MUAC viser i sin årsrapport for 2011  at det i fjor ble håndtert 1,547,325 flyvninger gjennom Eurocontrols ansvarsområde innen europeisk luftrom.

Ny dagsrekord

1. juli 2011 ble det i Europa satt ny dagsrekord da det ble håndtert 5,163 flyvinger i løpet av 24 timer, den gjennomsnittlige trafikken per dag nådde 4,617 flyvninger.

Punktlighet nådde også et godt steg opp på stigen, det ble registrert til 99.8 % for totalen, med et gjennomsnitt på 0.04 per flyvning.

Må bedre sikkerheten

Eurocontrol framhever i sin rapport for 2011 at et av punktene som i løpet av inneværende år har ekstra stor fokus er det faktum at antallet av registrerte tilfeller hvor flyene har kommet for nær hverandre, enten ved avgang, landing eller ved kryssing i luftrommet, fortsatt overstiger det som er vedtatt for en øvre grense.

MUACs flygeledere sto for 39 av totalt 56 innrapporterte tilfeller innen Eurocontol-området.

Sikkerhetseksperter og automatiske overvåkningssystemer vurderer nå hvorvidt dette er en trend som det må merkbare og raske løsninger til for å snu eller om det  er snakk om enkelttilfelle hva angår driften gjennom et helt år.

Forventer nedgang i 2012

I løpet av dette året forventes det en generell nedgang i flytrafikken over Europa, det er de høye oljeprisene og ikke minst at flere flyselskap er gått inn i konkurs og er satt på bakken som vil påvirke disse tallene.

 

ANNONSE
Forrige artikkel4.345 forsinkede flyavganger på tre måneder
Neste artikkelArmavia dropper Sukhoi