Illustrasjonsfoto

IATA (International Air Transport Association) presenterte onsdag tallene for den globale flytrafikken i 2019. Tallene viser at det var en økning i antall flypassasjerer på 4,2 prosent hele verden samlet.

Antallet flypassasjerer i 2019 havner på 4.5 milliarder totalt når året er omme.

Samtidig er inntjening for flyselskapet registrert med en nedgang globalt på 5.13 prosent i år, sett i forhold til 2018. For drivstoffkostnader ble det en økning i år globalt på 4,4 prosent i forhold til fjoråret.

IATA forventer en nedgang i dette tallet i 2020. Prisene på flydrivstoff har en trend som viser at det er nedadgående, og kostnaden for drivstoff i 2020 vil trolig ende på 22,1 prosent, mot 23,7 i 2019.

Det mest stabile markedet i 2019 er det som befinner seg i Nord-Amerika, men kun små variabler fra 2018.