2,3 millioner passasjerer hos Avinor i juli

Foto: Hans O. Nyborg

I juli ble det gjennomført 2 365 104 flyreiser over Avinors lufthavner. Av disse var 1 847 844 innlandsreiser og 473 393 utlandsreiser.

Sammenlignet med normalåret 2019 er det en nedgang i antall reiser i juli 2021 på totalt 53,6 prosent. Sammenlignet med fjoråret økte passasjertrafikken over Avinors lufthavner med 30,8 prosent i juli.

– Sommeren viste seg å bli noe bedre enn først forventet, med flere reisende. Grunnet en stadig økende vaksineringsgrad forventer Avinor fortsatt en topp i utenlandstrafikken rundt høstferien, primært knyttet til fritidsreiser. Det er imidlertid fremdeles usikkerhet knyttet til utviklingen fremover, både med tanke på hvordan forretningsmarkedet vil ta seg opp på kort sikt, og hvordan smittesituasjonen og eventuelle tiltak knyttet til den blir i høst, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Ni lufthavner hadde flere passasjerer enn i juli 2019

I juli hadde ni av Avinor flyplasser flere passasjerer enn i juli 2019. Alle de ni lufthavnene ligger i Nord-Norge: Harstad/Narvik, Hammerfest, Lakselv, Andenes, Vadsø, Båtsfjord, Værøy, Røst og Berlevåg.

Økning i frakt

I juli ble det transportert 17 338 tonn frakt og post til og fra Avinors lufthavner, en økning på 12 % fra samme måned i fjor. Hittil i år er det transportert 125 215 tonn frakt over Avinors lufthavner, en vekst på 15 % fra 2020 og 2 % mer enn i samme periode i 2019.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Henter inn fem av Norwegians Dreamlinere til sin egen flyflåte
Neste artikkelSlik skal Norse Atlantic-flyene se ut