Illustrasjon

En kollisjon mellom fly og drone kan få fatale konsekvenser. Nå ønsker Avinor at droneflyvere skal ta i bruk en app som gjør det trygt og lovlig å fly drone.

Uforsvarlig og ulovlig bruk av droner er et økende problem. På Oslo lufthavn har det i snitt vært rapportert om 50 ulovlige flygninger i måneden siden april.

— I verste fall kan en kollisjon mellom fly og drone føre til et flyhavari. I Avinor ser vi svært alvorlig på dronebruk rundt lufthavnene, og vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken, sier Axel Knutsen, leder for droneprogrammet i Avinor.

Brudd på regelverket kan føre til store personlige konsekvenser for droneføreren. Dersom en flyplass må stenge fordi det er observert en drone i området, kan det utløse et erstatningsansvar i millionklassen.

 — Vi har heldigvis ikke hatt større ulykker grunnet bruk av droner i Norge frem til nå, men det har vært flere tilfeller hvor det har kraftig forstyrret flytrafikken ved flere av Avinors lufthavner, forteller Knutsen.

Dette får store konsekvenser for passasjerer, flyselskaper og lufthavnen selv i form av forsinkelser, kostnader og re-ruting av trafikk.

 — Flere dronebrukere har fått store bøter etter ulovlig flygning, legger han til.

Søk om tilltatelse via app
Ninox Drone er en applikasjon som er utviklet for å gi bedre forståelse av luftrommet hos dronebrukere. I appen kan dronebrukere få oversikt over hva som er lovlig og ikke.

 — Via Ninox drone kan du be om tillatelse for å fly rundt 17 av Avinors lufthavner. Ved hjelp av effektive digitale hjelpemidler effektiviseres søknads- og godkjenningsprosesser som tidligere gikk manuelt, forteller Knutsen.

For flygelederne i lufttrafikktjenesten vil dette bety at deres arbeidsoppgaver i større grad digitaliseres, mens det for dronebrukere medfører en enklere kommunikasjon, bedre tilgang til informasjon om luftrommet og det regelverket som gjelder.

 — Dette er en vinn-vinn-situasjon for dronebrukere og flygeledere. Ved å planlegge flygningene i applikasjonen vil du umiddelbart få tilbakemelding om det kreves en tillatelse fra Avinors lufttrafikktjeneste for å gjennomføre flygningen, sier Knutsen.

ANNONSE
Forrige artikkelStarter leveranse av 787 igjen etter ett års pause
Neste artikkelDemonterer Airbus A350 for å få reservedeler