Foto: Swedavia

I april fløy nesten 369.000 passasjerer via Swedavias flyplasser, en nedgang på 89 prosent sammenlignet med antall passasjerer i april 2019, før pandemien. Sammenlignet med april 2020 økte flyreiser, men fra ekstremt lave nivåer. Samlet sett er flyreise fortsatt sterkt begrenset og dominert av pandemien.

-Flyreiser i april var fortsatt svært begrenset på flyplassene våre som et resultat av pandemien og restriksjonene. Innenriksreiser har gått marginalt bedre enn internasjonal trafikk, men antall passasjerer samlet var på et konstant lavt nivå i løpet av måneden. Ni av ti passasjerer har gått tapt i forhold til før pandemien, sier Jonas Abrahamsson , Swedavias president og administrerende direktør.

Av de totalt 369.000 passasjerene i april var 205.000 internasjonale passasjerer og 163.000 innenlandspassasjerer.

– Det er naturligvis gledelig at vaksinasjonsgraden øker og at forberedelser er i gang for å gjenåpne samfunnet, men så langt har dette hatt en svært begrenset effekt på flyreisen. Gjenopprettingen avhenger av vaksinasjonsinnsats og pandemi, men også av at reisebegrensninger løftes på en koordinert og sikker måte, fremfor alt i Europa. Et vaksinasjonssertifikat vil også være viktig for å gjøre gratis reiser mulig både i Europa og til og fra europeiske land, sier Jonas Abrahamsson .

Sammenlignet med april i fjor, da Swedavia hadde totalt 63 000 passasjerer, økte passasjervolumet i løpet av april. Men økningen var fra ekstremt lave nivåer, med passasjerutviklingen i april i fjor også sterkt påvirket av pandemien. Sammenlignet med april 2019, før pandemien, var nedgangen i passasjerer nesten 90 prosent i april. Swedavias flyplasser hadde 3 242 000 passasjerer i april 2019.

I løpet av de siste fjorten månedene av pandemien har Swedavias flyplasser mistet anslagsvis 39 millioner passasjerer.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Har ikke fått støtte fra Staten – Nærmer seg krise
Neste artikkelForeslår tilskudd på en milliard til Avinor