9 av 10 dansker setter flyreiser over klimahensyn

PRESSEMELDING FRA KLM: Ifølge en ny studie overtrumfer danskenes reiselyst deres bekymringer om klimaet. I undersøkelsen, som er utført i Norden på oppdrag fra flyselskapet KLM, viser hele 85 prosent. av danskene at de vil fortsette å fly til tross for de negative konsekvensene for klimaet. Mange er imidlertid forberedt på å betale ekstra for å fly bærekraftig.

En fersk nordisk undersøkelse av holdninger til flyreiser og bærekraft viser at det ikke er utsikter til færre flyreiser verken i Danmark, Norge eller Sverige. Reiselysten er rett og slett for stor, selv om mange anerkjenner at flyreiser har negative konsekvenser for klimaet.

  • Det er ingenting som tyder på at folk vil slutte å fly, spesielt siden det ikke finnes realistiske alternativer til langdistanseflyvninger. Derfor må vi jobbe aktivt for å redusere klimabelastningen fra fly. Det handler om samarbeid, innovasjon og innfasing av SAF (Sustainable Aviation Fuel) så raskt som mulig, sier Maria Hagelberg, markedssjef i AIRFRANCE og KLM i Norden.
  • Det er allerede mulig å legge til SAF ved kjøp av flybilletter, men vi har tydeligvis ikke kommunisert dette tydelig nok. Her må vi sammen med resten av bransjen legge til rette for forbrukerne å ta bærekraftige valg, sier Maria Hagelberg.
  • SAF kan redusere luftfartens klimapåvirkning betydelig. Utfordringen med SAF er, i tillegg til regelverket, at det er dyrere enn konvensjonelt flydrivstoff og til nå produseres i begrensede mengder. Dersom vi samlet i bransjen øker etterspørselen etter SAF, vil det stimulere til ytterligere investeringer i området, produksjonen vil øke og prisene falle. Det er nøkkelen til mer bærekraftig luftfart i nær fremtid, sier Anita Wagner Feddersen, salgsdirektør i Danmark for AIRFRANCE og KLM.

I tillegg til det sterke reiselysten, svarte 36 prosent av danskene i undersøkelsen at de har valgt å ta hensyn til klimaet på andre måter, som en grunn til at de ikke vil fly mindre. 19 prosent mener ikke at det er deres ansvar som forbrukere å redusere luftfartens klimapåvirkning.

Et flertall av undersøkelsesdeltakerne på tvers av de tre landene er til og med forberedt på å fly mer i det kommende året. 59 prosent av danskene er dermed klare til å øke antall flyvninger, mens tilsvarende tall for Sverige og Norge er henholdsvis 53 prosent og 60 prosent.

Selv om klimaet ikke får mye oppmerksomhet når dansker bestiller fly – bare 34 prosent tenker på det – er en betydelig andel av undersøkelsens danske deltakere (47 prosent) forberedt på å betale ekstra for å fly mer bærekraftig. Men mange synes det er vanskelig å velge bærekraftige alternativer når de bestiller flybilletter.

KLM er med på å drive utviklingen mot mer bærekraftig luftfart. Selskapet har nylig kjøpt inn 2,4 millioner tonn SAF og investerer også i å modernisere flåten, som i noen tilfeller kan redusere CO2-utslippene med 25 prosent per år. passasjerer sammenlignet med flyet som byttes ut.

Undersøkelsen er utført av Novus på oppdrag fra KLM og er basert på intervjuer med personer som planlegger å fly til utlandet i år. Studien viser blant annet:

  • Blant danskene som svarer at de ikke kan tenke seg å slutte å fly, svarer over en tredjedel (36 prosent) at de kompenserer for klimabelastningen fra flyreisen på andre måter i hverdagen.
  • 23 prosent av danskene tar bærekraftige valg når de flyr til utlandet, enten ved å betale ekstra for SAF (11 prosent) eller ved å bidra til skogplanting (12 prosent).
  • Bare 34 prosent av danskene er interessert i klimapåvirkningen av flyreiser. Svenskene tenker mest på det (46 prosent).
  • Danskene er mest villige til å betale ekstra for å fly mer bærekraftig (68 prosent). I Sverige og Norge er tallet henholdsvis 56 prosent og 47 prosent.
  • 55 prosent av danskene kan ikke tenke seg å slutte å fly helt. 30 prosent kan ikke tenke seg å slutte å fly, men kan tenke seg å droppe de kortere distansene (under 3 timer).

Undersøkelsen ble utført i februar 2023 av Novus for KLM. Målet er å undersøke danskers, svenskers og nordmenns holdninger til bærekraft og flyreiser. Det ble gjennomført over 1000 nettintervjuer med vanlige forbrukere i alderen 18-79 år.

ANNONSE
Forrige artikkelFlyselskap vil at regjeringen skal være med på å betale for utslippskutt
Neste artikkelFly fikk klarsignal til å ta av fra samme rullebane hvor ett annet landet