Hangar.no
Norge

Skal fly 50 tonn laks fra Evenes i uken – Vil unngå lastebiler til Oslo

Et sterkt ønske om å få på plass direkte flyfrakt av laks fra Evenes kan snart se dagens lys, målet er å unngå å frakte fersk fisk med lastebiler til Oslo, for deretter videre ut i Europa og så videre med fly til Asia. Nå kan en løsning våre på trappene i nord.

-Sjømatnæringen i nord har det siste året arbeidet med å etablere en mer fornuftig løsning på logistikken til

Stig Winther, daglig leder, Pole Postion Logistics Narvik. Foto: Privat

oversjøiske markeder, enn dagens løsning via Oslo. Nordnorsk fisk fraktes gjerne først 1500 km med bil og bane til Oslo Lufthavn, før fisken fraktes nye 1500 kilometer fra Oslo til Frankfurt eller andre aktuelle flyplasser på kontinentet.  Resultatet av en slik logistikkorganisering, er at fisk fra Nord-Norge, som i utgangspunktet har en prima kvalitet, kommer for sent inn til de store markedene – og dermed oppstår fare for en noe dårligere prising, sier Stig Winther som er Daglig Leder i Transportselskapet Pole Postion Logistics Narvik til Hangar.no.

Nå har næringen fått på plass et flytilbud som skal sørge for å håndtere laksen direkte fra Evenes.

-Etablering av direkteflyginger fra Evenes vil i så måte eliminere problemene med lang fremføringstid,  og valg av huber i Asia vil derfor være av sentral betydning for prosjektet. Våre huber skal kunne nå sentrale destinasjoner og vi planlegger ut fra dette.. Vi har utført oppdraget for sjømatnæringen i nord, og har i samarbeid med SINTEF Nord, fått på plass et flytilbud som i første omgang innebærer ukentlige flygninger av inntil 50 tonn laks fra Evenes. Dette vil være part load, da det foreløpig ikke lagt opp til innkommende last fra Europa til Evenes. Hvis det skulle være et behov – er vi de første til å hilse det velkommen, – og vi har et apparat til å  distribuere til hele Nord-Norge og Nord-Sverige, forteller Winther.

Hvilket selskap som har fått oppdraget, ønsker ikke Winther helt å gå ut med foreløpig, det samme gjelder hvilke slottider som er gitt den nye ruten.

-Vi vil ikke bekrefte hvilket selskap, men vi kan bekrefte at det er flere som i den senere tid har meldt sin interesse. Det vi kan bekrefte er at sjømatnæringen i regionen ikke vil ha problemer med ukentlige laster fra Evenes på mellom 150 og 200 tonn, og det året rundt. Når det gjelder slot-tider, vil ikke dette være klart før sommerprogrammene er klare. Planlegging av dette starter ultimo november eller primo desember, legger Winther til.

•  LES OGSÅ: ÅPNER FISKERUTE TIL EVENES (12.09.18)

En av utfordringene for mange selskap i dag er godkjennelser til å fly over Russland i Sibirkorridoren. Her er ikke Stig Winther bekymret, ettersom endelig destinasjon i Asia ikke er bestemt per nå.

-Samtlige av de selskaper vi er i kontakt med, har og vil benytte sine rettigheter til å fly over Russland. Om det blir Arctica 1 eller annen rute over Russland, er ikke helt bestemt, da dette kommer an på hvilken destinasjon vi til syvende og sist beslutter å fly til. Når det gjelder godkjennelse for flygninger, er det jo slik at Skandinaviske selskaper har 14 godkjenninger per uke, samtlige er tildelt SAS, og det er jo forståelig at Bjørn Kjos ikke er helt fornøyd med dette. Andre europeiske selskaper har helt andre antall godkjenninger, ikke bare overflygningsrettigheter over Russland, men også landingstillatelser Kina, sier Sting Winther.

Flere medieoppslag om denne saken har pekt på at fisken skal flys til Beijing, men dette avviser Winther og sier at her har noen misforstått. Han forteller at Bejing er jo en by i Kina, men at det ikke er snakk om å fly direkte til Bejing, men betjene dette markedet fra en av hubene.

 

 

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Ethiopian Airlines øker på Avinor Oslo lufthavn

Hans Olav Nyborg

Transportselskap på Oslo Lufthavn melder oppbud onsdag morgen

Faktisk helt sant: Nordmenn flyr omtrent fire ganger mer innenriks enn svenskene

Hans Olav Nyborg