De to kanadiske flyselskapene Air Canada og Transat er blitt ening om å kansellere avtalen der Air Canada skulle gjøre et oppkjøp av Transat.

Air Canada og Transat hadde opprinnelig avtalt i juni 2019 et oppkjøp, vilkårene ble deretter endret i august 2019 og deretter revidert i oktober 2020 som et resultat av den alvorlige økonomiske effekten av COVID-19-pandemien.

Oppkjøpet var betinget av godkjenning fra forskjellige reguleringsmyndigheter, inkludert EU-kommisjonen. For å oppfylle kravene rundt et slikt oppkjøp, tilbød og forbedret Air Canada en betydelig pakke som lå over det som tradisjonelt har blitt akseptert av EU i tidligere fusjonssaker. Etter nylige diskusjoner med EU har det imidlertid blitt tydelig at unionen ikke vil godkjenne oppkjøpet basert på den tilbudte pakken skriver selskapet i en pressemelding.

Etter nøye vurdering har Air Canada konkludert med at selskapet ikke ønsker å endret sitt tilbud for et oppkjøp innen de kravene EU har satt. EU-kommisjonen har satt en rekke karv, men gjort det klar at heller ikke det er gitt at det blir godkjent som et oppkjøp.

Både Air Canada og Transat har avtalt å avslutte avtalen om oppkjøp, og at Air Canada betaler Transat et termineringsgebyr på $ 12,5 millioner.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no