Foto: Inger Bjørndal Foss

Grunnet de mange driftsutfordringene på FOT-ruten Røros–Oslo har Samferdselsdepartementet nå inngått en tilleggsavtale med operatøren Air Leap, som innebærer at selskapet skal sette inn en ny flytype på ruten. I en mellomperiode skal ruten opereres med innleid kapasitet fra den svenske operatøren Amapola Flyg.

Fra og med 3 januar setter Air Leap inn Fokker 50 på Røros i stedet for Saab 340. Det svenske flyselskapet kommer til å fly for Air Leap under en periode frem til en langsiktig løsning er på plass.

-Vi er glade for at vi har kommet til denne løsningen på Røros. Det kjennes dessuten bra at vi ha funnet et annet skandinavisk selskap med kollektivavtaler og skandinaviske arbeidsvilkår som kan hjelpe oss på kort sikt, mens vi iverksetter egen løsning. Vi vil samtidig beklage at Saab 340 ikke kunne brukes i den utstrekning som tidligere etter at et nytt regelverk trådte i kraft 12 august 2021, sier Johan Giæver Marvik, kommersiell direktør i Air Leap.

Jobber videre med annen løsning

-Jeg har observert at det har versert mye feilinformasjon i media de siste ukene, og jeg vil derfor takke vår kontraktspart Samferdselsdepartementet for god og konstruktiv dialog. Det er mange variabler som har forårsaket det inntrufne, men til syvende og sist er det så enkelt at vi ikke har kunnet levere et tilstrekkelig produkt til våre kunder uavhengig av årsak. Nå skal vi se framover og få på plass interlineavtalen med SAS, samtidig vil jeg også benytte anledningen til å informere om at innsjekk på Gardermoen er utbedret ved at man kan benytte kiosker og bag-drop, fortsetter Johan Giæver Marvik.

Air Leap håper at byttet til Fokker 50 skal bli en bedre løsning for ruten fra Røros

-Amapola er en god løsning på kort sikt for de problemene som har oppstått i forbindelse med innføringen av det nye regelverket for rapportering av rullebanens vintertilstand. Vi jobber med en langsiktig løsning som vi håper å kunne ha på plass første halvår 2022, sier Jon Melkersson, daglig leder i Air Leap.

Behovet for å skifte flytype skyldes i hovedsak nye internasjonale regler med krav til rapportering av rullebaneforhold vinterstid. De nye reglene har medført betydelige vektbegrensninger ved landinger på Røros lufthavn med flytypen dagens operatør benytter. Ved flere anledninger har dette medført at passasjerer ikke har kommet med på flyet. Etter dialog med Luftfartstilsynet, Avinor og operatøren er det enighet om at den eksisterende flytypen ikke er egnet for vinteroperasjoner på denne FOT-ruten.

-Det er beklagelig at denne situasjonen oppstod og at rutetilbudet til og fra Røros har vært lite tilfredsstillende. Vi har imidlertid gjennom en konstruktiv dialog med dagens operatør Air Leap funnet fram til løsninger som vi mener vil fungere godt. Jeg vil også takke for en god dialog med Røros-samfunnet, sier statssekretær Johan Vasara. Han påpeker at Samferdselsdepartementet imøteser at operatøren Air Leap så snart som mulig selv overtar ruteproduksjonen.

ANNONSE
Forrige artikkelAirbus bekrefter endelig avtale på fire A350F
Neste artikkelNorse fikk sitt første fly til Gardermoen – Vurderer fortsatt oppstartsdato