Foto: Sebastian E. Burmo

I takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet og positive endringer i myndighetenes reiseråd ser vi nå økende passasjertall på ruta Ørland – Oslo. Air Leap kommer derfor til å øke antall avganger på ruta mellom Ørland og Oslo fra 29. august. For å møte den stigende etterspørselen i markedet øker vi antall avganger per uke fra 11 til 22. Dette er et løft for reisende i begge ender og vil gjøre dagsturer og pendlerreiser enklere i tiden fremover.

-Vi er veldig glade for å få en markeds- og salgskraft i Norge som kan være nærmere markedet og våre gjester. På den måten kommer vi sammen om å utvikle regionen og få til enda flere møter og opplevelser, sier Jens Harryson kommersiell direktør i Air Leap.

Samtidig har Air Leap ansatt Lars Hjorth-Johansen som Head of Revenue i selskapet siden 1. juni. Med hans erfaringer fra Norweigan og FlyViking, og bostedsadresse i Oslo vil han også gå inn som flyplassens og næringslivets kontaktperson til Air Leap.

-Å få være med på å styrke tilbudet på Ørland-ruta i et Norge som åpner opp etter pandemien er en spennede utfordring. Jeg ser frem til å jobbe tett sammen med kommunen og flyplassen for å opprettholde et godt rutetilbud med god regularitet. Samtidig ønsker jeg å gjøre Air Leap bedre kjent i regionen slik at flere får muligheten til å teste ut vårt produkt. Vi er tross alt raskeste veien mellom Fosen og Oslo, fortsetter Lars Hjorth-Johansen.

Også på Ørlandet lufthavn gleder de seg over rutetilbudet

-Vi gleder oss til å komme i gang med det forbedrede rutetilbudet sier lufthavnsjef Tor Sakariassen. Ørland lufthavn er enkleste og raskeste måte å reise mellom Fosen-halvøya og Oslo. Vi oppfordrer alle Fosninger til å benytte ruta både til private turer og forretningsreiser. Lufthavna har nytt terminalbygg, gratis parkering, og yter topp service til de reisende. Velkommen til og fra Ørland lufthavn sier Sakariassen.