Foto: Air Leap

Det skandinaviske flyselskapet Air Leap kunngjorde nylig på sosiale medier at de snart får to nye fly inn i sin flyflåte. To ATR 72-500 med plass til 74 passasjerer settes inn i selskapets rutenett over nyttår.

Fra før har Air Leap tre Saab 340B-maskiner som betjener selskapets rutenett både i Finland, Sverige og Norge. Det kommer ikke frem av meldingen fra selskapet om hvilke ruter ATR-maskinene skal benyttes på, annet enn at de skal være i trafikk tidlig i 2020.

Steffen har skrevet for Hangar.no siden juli 2017, og dekker saker som omhandler utvikling av flyselskaper og flyruter, både i Norge og internasjonalt, men også statistikk, trafikkinformasjon og hendelser i luftfarten generelt.