Hangar.no
Foto: TSA
internasjonalt

April: Økning i våpenbeslag på amerikanske flyplasser

Amerikanske TSA som håndterer sikkerheten på amerikanske flyplasser fikk en rekord i antall håndvåpen som ble beslaglagt på flyplasser i USA i april måned.

Bare i april ble det oppdaget 350 håndvåpen i håndbagasje som ble sjekket i sikkerhetskontroller landet over. Det er en økning fra april 2018 på 11 våpen.

Det å ta med seg håndvåpen gjennom sikkerhetskontrollen i USA kan gi bøter opptil 13.000 amerikanske dollar. I tillegg vanker en tur i arresten på vedkommende som har «glemt» å ta ut våpen før flyreisen.

I uken fra 29. april til 5. mai ble det avdekket 83 våpen i håndbagasje som ble sjekket i sikkerhetskontrollen på amerikanske flyplasser. 69 av de 83 våpen som ble konfiskert lå i håndbagasje ferdig ladet for å skytes med. 17 av de våpen som ble konfiskert hadde flere kamre i sylinderen.

Det ble også avdekket en røykgranat, to lightere formet som håndgranater og nødraketter som personer hadde med seg i håndbagasjen.

Antallet kniver, sverd, stikkvåpen og kastevåpen var også på listen over økte funn i april i år.

Noe av funnene i håndbagasje i USA forrige uke. Foto. TSA

Andre nyheter

American Airlines viser frem parkerte MAX-fly

Hans Olav Nyborg

Overleverte to luksus-Dreamlinere

Hans Olav Nyborg

Kan gå mot slutten for nok et indisk flyselskap

Hans Olav Nyborg