Etter en grundig anskaffelsesprosess med flere tilbydere har Avarn Security fått ansvaret for sikkerhetskontrolltjenestene ved lufthavnene i Trondheim, Bergen og Stavanger.

Avtalen mellom Avarn Security og Avinor trer i kraft den 1. april 2022 og varer i fire år med mulighet for forlengelse på inntil to år.

Den nye kontrakten markerer et leverandørbytte fra Securitas som tidligere var leverandør av sikkerhetskontrolltjenester på de tre lufthavnene. Securitas vil fortsette å levere sine tjenester frem til Avarn Security tar over.

– Vi vil gjerne takke Securitas for den gode leveransen de har levert gjennom mange år, samt anerkjenne de for et meget godt samarbeid, sier Kristin Bjerke, avdelingsleder for passasjer og security i Avinor. 

Bidra til den gode reiseopplevelsen

Avinor har høyt fokus på å tilby en sikkerhetskontroll som er sikker og god fra leverandøren, og som oppleves som god hos de reisende.

– Vi er overbevist om at Avarn Security vil levere en god tjeneste, og ivareta at de reisende får en trygg og god opplevelse når de reiser fra våre lufthavner, fortsetter Bjerke.

Avarn Security er naturligvis godt fornøyd med å bli valgt av Avinor.

– Vi takker for tilliten og ser frem til å overta de prestisjefylte sikkerhetsoppdragene på Sola, Flesland og Værnes.  Vi er veldig fornøyde med at vi klarer å innfri krav og forventinger som Avinor stiller til oss, både når kommer til sikkerhet, kvalitet, effektivitet og økonomi. Vi lover å gjøre alt vi kan for at både Avinor og de reisende blir fornøyd med våre tjenester, sier Kjell Frode Vik, administrerende direktør i Avarn Security i Norge.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no