Avinor: 10 prosent økning i 2021

Foto: Hans O. Nyborg

Totalt reiste 22,4 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner i 2021. Det er en vekst på 10 prosent sammenlignet med 2020.

Størst var veksten på Bergen lufthavn, som økte fra 2,7 millioner passasjerer i 2020 til 3,2 millioner i 2021. På Oslo lufthavn var det en økning på 4 prosent for 2021 totalt sett sammenlignet med 2020, fra 9 millioner til 9,4 millioner reisende.

− Det er fortsatt svært krevende tider for luftfarten, med mye usikkerhet rundt hvordan pandemien vil utvikle seg videre. Selv om vi ser en oppgang i antall passasjerer og flybevegelser har vi samlet sett for 2021 en kraftig nedgang i både trafikkinntekter og kommersielle inntekter som følge av færre passasjerer og flybevegelser, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

− Gjennom sommer- og høstsesongen så vi en økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser i reiserestriksjoner. Dette så vi falle mot julen, da det ble innført nye restriksjoner som følge av omikronutbruddet, sier Foss.

Antall flybevegelser økte med 8 prosent fra 2020
Flygninger til og fra offshoreinstallasjonene fortsetter å gå som normalt. Samtidig fortsetter også trenden med flere dedikerte fraktfly som vi så i 2020. Totalt økte frakt og post med 10 prosent fra 2020 til 2021, til 217 000 tonn.

I årets siste måned økte passasjertrafikken med 113 prosent sammenlignet med desember i fjor. Sammenlignet med 2019 lå juletrafikken (uke 52) 44 prosent lavere i 2021. Antall innlandspassasjerer var 32 prosent ned, mens utland var 60 prosent ned.

Målt mot 2019 er nedgangen i den totale passasjertrafikken for 2021 på 59 prosent.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no