Avinor aktiverer fjernstyrt tårn ved Kirkenes lufthavn

Avinor har tidligere besluttet at fjernstyrte tårn skal innføres ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen. Denne planen fastholdes, med noen justeringer.

-Vi ser at Kirkenes er godt egnet for Remote Towers-teknologien, og planlegger for å opprettholde målsetningen om å innføre dette ved Høybuktmoen. Samtidig velger Avinor en lokal løsning i denne omgang, i stedet for å flytte tjenesteutøvelsen til Bodø. Dette fordi vi ønsker å se Kirkenes i sammenheng med en bredere prosess rundt trafikkstyringen ved flere lufthavner. Denne prosessen er ikke påbegynt, og er forhold som ligger noen år frem i tid. Av den grunn velger vi å gå videre med en lokal løsning i første omgang, sier Jan Østby, leder for Remote Towers-programmet i Avinor.

Avinor har i dag 11 tårn i operativ drift ved Remote Towers Centre i Bodø. Kirkenes blir det 15. tårnet som inngår i første fase. Fjernstyrt tårntjeneste ble først innført ved Røst lufthavn i 2019. Systemet har gitt mange fordeler, også sikkerhetsmessig, da kamerateknologien har åpnet for muligheter som man ikke har ved konvensjonell tårndrift.

Dette inkluderer nattoptikk og bevegelsessensorer som kan oppdage og varsle om mennesker, kjøretøy, fugler og andre mulige farer som beveger seg på bakken og i lufta rundt en lufthavn.

-Vi har naturligvis notert oss spørsmålene og bekymringene fra lokalt hold rundt fjernstyrte tårn i Kirkenes. Vår beslutning om å lokalisere fjernstyrte tårn lokalt ved Kirkenes lufthavn har ingen sammenheng med disse bekymringene. Vi har nå drevet med fjernstyrt tårndrift i snart fire år. Erfaringene er svært gode, og det er ingen grunn til at dette skal være annerledes ved Kirkenes. Avinor har god dialog med Luftfartstilsynet, og den fjernstyrte tårntjenesten ved Kirkenes vil godkjennes av dem før vi tar systemet i bruk, slik vi har gjort på de øvrige tårnene. Dersom det besluttes å overføre tårntjenesten til Avinors Remote Towers Centre i Bodø noen år frem i tid, vil vi ha tilsvarende godkjenningsprosess med Luftfartstilsynet da, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for Divisjon Regionale Lufthavner i Avinor.

ANNONSE
Forrige artikkelUnited: Skadet Boeing 767 blir trolig skrotet
Neste artikkelAirbus A380 kolliderte med drone under landing