Wikipedia

Avinor har gjort omfattende vurderinger av ulike mulige lokaliseringer for en ny stor lufthavn i regionen. Ny storflyplass på Leknes med tilhørende vegløsning gir best samfunnsøkonomi, og vil gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo. Bedre vegforbindelser vil øke nytten av storflyplassen og styrke samhandling og næringsutvikling i hele regionen.

Løsningen forutsetter at Svolvær lufthavn legges ned samt en godkjent satellittbasert kurvet innflyging fra sør.

Finansiering over statsbudsjettet
Den samlede investeringen for veg og flyplass er estimert til rundt 6,4 milliarder kroner, derav 2,5 milliarder kroner til flyplass.

Avinor har ikke økonomisk bærekraft til å finansiere en ny stor lufthavn. Finansiering over statsbudsjettet er derfor en forutsetning.

– Den anbefalte løsningen gir et godt grunnlag for videre utvikling av regionen og forslaget vil styrkes ved en bred regional oppslutning, sier prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor.

Rapporten er ferdigstilt og oversendes nå Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.

ANNONSE
Forrige artikkelInnfører nye bagasjeregler hos Norwegian
Neste artikkelRyanair med ny rute til København