Hangar.no
Wikipedia

Avinor anbefaler ny flyplass på Leknes i Lofoten

Avinor har gjort omfattende vurderinger av ulike mulige lokaliseringer for en ny stor lufthavn i regionen. Ny storflyplass på Leknes med tilhørende vegløsning gir best samfunnsøkonomi, og vil gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo. Bedre vegforbindelser vil øke nytten av storflyplassen og styrke samhandling og næringsutvikling i hele regionen.

Løsningen forutsetter at Svolvær lufthavn legges ned samt en godkjent satellittbasert kurvet innflyging fra sør.

Finansiering over statsbudsjettet
Den samlede investeringen for veg og flyplass er estimert til rundt 6,4 milliarder kroner, derav 2,5 milliarder kroner til flyplass.

Avinor har ikke økonomisk bærekraft til å finansiere en ny stor lufthavn. Finansiering over statsbudsjettet er derfor en forutsetning.

– Den anbefalte løsningen gir et godt grunnlag for videre utvikling av regionen og forslaget vil styrkes ved en bred regional oppslutning, sier prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor.

Rapporten er ferdigstilt og oversendes nå Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.

Andre nyheter

Wizz Air utvider rutetilbudet i Norge

Hans Olav Nyborg

Icelandair-musikkfestival skal strømmes fra Island

Hans Olav Nyborg

SAS mottok første Airbus A321LR

Hans Olav Nyborg

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på. Det kan f.eks. skje ved at en cookie «husker» innstillingene til neste gang, som visningsspråk på siden, og at sidene lastes raskere. Dette er standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig gjennom dette. OK Les mer