Avinor: Flytrafikken fortsatte å øke i september

Foto: Hans O. Nyborg

Totalt 2 767 623 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i september i år. Det er en oppgang på 82 prosent sammenliknet med samme måned i 2020, men fremdeles 45 prosent lavere enn september 2019.

Sammenliknet med august økte totaltrafikken ved Avinors lufthavner i september med 12 prosent. Størst var økningen på utenlandstrafikk, som økte med 14 prosent fra august.

– Det er gledelig at passasjertallene fortsetter å øke, noe som gjenspeiler økt aktivitet i norsk luftfart og at flere og flere kommer tilbake på jobb. Vi forventer imidlertid en enda større vekst i oktober i takt med at de globale reiserådene ble opphevet 1. oktober, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Flere ruter gjenåpnes

Antall reisende til eller fra utlandet økte med 263 prosent sammenliknet med september i 2020. I tråd med dette åpnes flere og flere flyruter opp igjen.

– I uke 39 ble det operert 172 utenlandsruter fra Avinors lufthavner, men det er fremdeles godt under 2019-nivået som var på 248 ruter samme uke, sier Riise.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no