Avinor har overtatt flyplasstomt i Bodø

(Foto: Tor O. Iversen/Avinor)

Med godkjenningen fra Eftas overvåkingsorgan ESA før jul, falt den siste brikken i puslespillet Ny lufthavn Bodø på plass for alle parter. 1. januar ble derfor alle formelle transaksjoner mellom Avinor og Forsvaret ved Forsvarsbygg gjennomført. Det betyr at Avinor også har overtatt eierskapet til eiendommen der den nye lufthavna i Bodø skal bygges fra Forsvaret.

Med eierskiftet kan også forberedelsene til byggearbeidene komme skikkelig i gang. – Vi regner med å starte med de arbeidene i løpet av februar, sier konserndirektør regionale lufthavner, Anders Kirsebom. – Det vil også markere starten på de største arbeidene som skal gjennomføres i forbindelse med byggingen av den nye lufthavna, fortsetter han.

Full anleggsstart i mai
Arbeidene han sikter til er opparbeidelse av tomt og bygging av rullebanesystem, flyoppstillingsplasser og byggegrop for det nye terminalbygget. Det som prioriteres først er å få gjennomført avskoging av området før hekkesesongen, og riving av gammel infrastruktur og bygg som må fjernes før selve byggingen kan komme i gang. – Dette er svært viktig for oss å få gjennomført, selv om den endelige kontrakten med entreprenøren ikke undertegnes før etter påske, sier prosjektdirektør Paul Torgersen i utbyggingsprosjektet for den nye lufthavna. – En forsinkelse her har kunnet gi følgeforsinkelser på opp mot ett år, derfor er vi veldig fornøyde med at godkjenningen fra ESA kom før jul og arbeidene kan startes som opprinnelig planlagt, sier Torgersen

I løpet av 2024 vil området som tidligere var en vesentlig del av Luftforsvarets virksomhet i Bodø og base for flere titalls F16 jagerfly, gradvis endre karakter. I mai planlegges det full anleggsstart, og et svært viktig arbeid med utfylling i havet mot vest. – Dette er kanskje det viktigste arbeidet vi må få gjennomført den kommende høsten og sommeren, sier Torgersen og forklarer: – Områdene vi skal fylle ut kan være gyteområder for fisk, og for å gi den tid til å finne nye områder er det ønskelig å få lukket området der rullebanen skal ligge før vinteren. I samråd med fageksperter på området, er vi kommet frem til at årets sommer og høst vil være det gunstigste tidspunktet for livet i havet å gjennomføre dette arbeidet på.

Størst aktivitet fra påske 2025
Den mest hektiske byggeperioden for prosjektet vil være fra påsken 2025 og frem mot sommeren 2028. Da vil det pågå arbeider både med rullebanesystem og flyoppstillingsplasser, i tillegg til selve terminalbygget. Det kan også komme andre prosjekter inn i porteføljen, men som er finansiert av andre. Et eksempel på dette er nytt bygg for forsvarets redningshelikoptre. Dette er et bygg som finansieres av Justisdepartementet, og som skal bygges av Forsvarsbygg. – Vi vil i så fall ha ansvaret for å forberede området for bygging av basen og alt av infrastruktur knyttet til den, sier Paul Torgersen.

Men hvem som skal bygge det nye terminalbygget på nye Bodø lufthavn, det er ennå ikke bestemt. – Vi skal i løpet av første kvartal beslutte hvilken entreprenør som skal få tildelt kontrakten for byggentreprisen. Her har vi tre godt kvalifiserte tilbydere, og jeg er derfor trygg på at det arbeidet vil bli godt ivaretatt av den som får det ansvaret, avslutter Torgersen.

ANNONSE
Forrige artikkelSamtlige 737 MAX-fly i Kina tilbake i trafikk
Neste artikkelAirbus A350 i brann på flyplass i Tokyo