Kun seks av flyplassene i porteføljen til Avinor kan trolig klare å få overskudd i 2023, det utgjør 16 prosent av flyplassene som da er lønnsomme. For fire år siden var tallet 26 av flyplassene som kunne vise til lønnsomhet.

Det er svikt i antall passasjerer etter pandemien som gjør at antallet av flyplasser som gir overskudd for det statlige selskapet nå krymper ned.

I følge NRK trenger Avinor å øke inntektene med 1,7 milliarder kroner i året dersom ting skal gå rundt. Og det haster. For mens Avinor hadde beregnet at trafikken etter pandemien skulle være tilbake på 2019-nivået en gang mellom 2024 og 2025, er dette nå forskjøvet til 2027-2028.

Regjeringen har kommet med tiltak som blant annet innebærer økte avgifter på landets flyplasser, men alle tiltak som nå er lagt frem kommer først i 2024.

I mellomtiden må Avinor finne løsninger på hvordan 2023-resultatet skal kunne bli noe mer spiselig. Tirsdag denne uken kommer selskapet med tallene for tredje kvartal.

ANNONSE
Forrige artikkelRussisk flyprodusent saksøker Airbus
Neste artikkelFor mange forsøker å lure til seg billige billetter