Norsk luftambulanse og Avinor samarbeider om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av droner.

Omtrent 500 000 nordmenn eier én eller flere droner. Til nå har det manglet et sanntidssystem som varsler helikoptrene om hvor dronene flyr til enhver tid

Det ville Avinor Flysikring og Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjøre noe med. De har nå gått sammen for å opprette et nytt varslingssystem, beregnet på bemannet luftfart og spesielt politi-, rednings- og ambulansehelikopter.

– Legehelikoptrene flyr ofte utenfor kontrollert luftrom og må kunne lande nesten hvor som helst, for eksempel ved ulykker, søk- og redning, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter.

Han forklarer at nysgjerrige droneflygere ofte dukker opp på samme type hendelser.

– Kollisjon mellom helikopter og drone kan være svært alvorlig, og derfor utvikler vi nå vårt eget dronevarslingssystem, forklarer han.

Dronevarslingen ble satt i drift 1. juni og er nå til utprøving blant utvalgte brukere. 

– Dette er første steg på veien for å vise bemannet luftfart hvor ubemannet luftfart befinner seg. På sikt vil det komme store internasjonale systemer for dronevarsling, men vi har ikke tid til å vente, og prøver å løse problemet her og nå, sier Bragstad. 

Direkte kontakt mellom drone og helikopter

I varslingssystemet kan droneflygere registrere droneflygningen rett på nettsiden eller i mobil-appen. Da vil alle brukere av systemet umiddelbart få et varsel.

– Varslene kommer gjennom Norsk Luftambulanses værkamerasystem HemsWX, og så godt som alle helikopteroperatører og flyklubber i Norge bruker allerede systemet, forklarer Bragstad.

For droneflygeren som ønsker det kan kontaktinformasjonen deres vises for mannskapene. Da kan mannskapet kontakte flygeren direkte dersom de flyr inn i samme luftrom.

Videreutvikler luftfarten i en sikrere retning

Hver måned mottar Avinor mellom 300 og 400 forespørsler om droneflyvninger via appen Ninox Drone. Systemet blir nå tilrettelagt slik at innmeldte droneflygninger i Ninox også gir dronevarsler i HemsWX.

– Avinor er en aktiv deltaker i dronebransjen og luftfarten. Samarbeidet med Norsk Luftambulanse vil øke sikkerheten i luftrommet for den bemannede luftfarten, sier konserndirektør for Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen i Avinor.

Samtidig legger Avinor til rette for at droneflygere enklere kan forstå hvilke krav og tillatelser de må forholde seg til, og på den måten gjøre luftrommet tryggere for alle parter

– Denne type samarbeid er viktig for å videreutvikle luftfarten i en sikrere retning gjennom bruk av ny teknologi, og vi er glade for å kunne samarbeide om dette, avslutter Pedersen.

Dronevarslene er også tilgjengelig for AMK-sentralenes luftambulansekoordinatorer, Hovedredningssentralen, helikopterbasene og andre brukere av systemet.

Faktaboks

  • Varslene kommer gjennom Norsk Luftambulanses værkamerasystem HemsWX.
  • Systemet benyttes i dag av bemannet luftfart i Norge som beslutningsstøtte under planlegging og gjennomføring av helikopteroppdrag.
  • Drift og utvikling av systemet finansieres av Stiftelsen Norsk Luftambulanses støttemedlemmer og støttebedrifter.
ANNONSE
Forrige artikkelNorwegian starter kanselleringer
Neste artikkel4,6 millioner flypassasjerer i mai