I dag besluttet styret i Avinor å overføre seks nye tårn til Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø.  De seks nye tårnene er Båtsfjord, Mosjøen, Sandane, Sørkjosen, Vadsø, og Ørsta-Volda.

Dermed vil antall tårn som styres fra senteret i Bodø bli til 21. I dag er elleve tårn allerede i operativ drift. I 2025 vil også tårnene i Molde, Sandnessjøen og Leknes overføres til senteret. Et digitalt tårn for Kirkenes lufthavn er tidligere vedtatt etablert lokalt. Det er også tidligere vedtatt at ny lufthavn Mo i Rana vil fjernstyres fra senteret i Bodø, og at nye Bodø lufthavn skal ha et digitalt tårn med lokal løsning.  

– Satsningen på fjernstyrte tårn er åpenbart riktig for Avinor. Det er et fremtidsrettet teknologiprosjekt som gir store besparelser og utvikler flysikringstjenesten. Dette er en investering som blir enda viktigere med bakgrunn i at Avinor er i en krevende økonomisk situasjon, med behov for å tette gapet mellom inntekter og utgifter. Vi har allerede oppnådd besparelser, og større besparelser ligger rett foran oss. Dette vil komme passasjerer, flyselskaper og hele samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Store besparelser i sikte  
Utvelgelsen av tårnene som skal overføres til tårnsenteret, RTC (Remote Tower Center), er basert på økonomiske, operative og tekniske vurderinger. Det er konkludert med at forholdene ved disse seks tårnene egner seg godt for overføring til RTC. 

– Mange av flyplasstårnene våre er mer enn 50 år gamle og trenger å skiftes ut over de neste årene. Å bygge ett nytt tårn ville kostet rundt 70-80 millioner kroner med dagens byggekostnader. Selv om de flyoperative systemene fungerer godt i dag, ville vi over tid måttet endre de teknologiske løsningene knyttet til disse tjenestene. Satsingen på fjernstyrte tårn gjør at vi unngår svært kostbare systemendringer i fremtiden, sier konsernsjefen.  

I operativ drift vil vi få store besparelser med innføringen av såkalt “multippel drift”. Det vil si at en AFIS-fullmektig kan betjene opptil tre lufthavner fra den samme arbeidsstasjonen. Teknologien er klar, den opereres allerede i simulator, og venter på endelig godkjenning fra Luftfartstilsynet. Dette vil være klart i 2025.  

– Samtidig er det viktig å påpeke at vi har effekter allerede i dag. Der ansatte i tradisjonelle tårn på mindre lufthavner ofte tilbringer arbeidsdagen alene på vakt, samles de nå i et større arbeidsmiljø som legger til rette for faglig utvikling, standardisering av tjenesten og mer effektive driftskonsepter. Vi har med dette allerede innført flere innovative driftskonsepter på veien mot multippel drift. Vi har så langt operert ca. 60 000 flyvninger fra vårt senter i Bodø. 

Prosjektet er innenfor vedtatte kostnadsrammer. 

Veien videre 
De seks neste tårnene som nå er vedtatt overført til Bodø, vil overføres i løpet av 2026 og 2027. Rekkefølgen er ikke fastsatt.  

– Tidshorisonten på minimum to år mellom beslutning og overføring gir våre om lag 30 berørte medarbeidere god forutsigbarhet til å ta en beslutning om veien videre.  

– Vi har full forståelse for at prosjektet er krevende for våre medarbeidere og vil gi honnør for at de håndterer omstillingen på en god måte. Det er viktig å påpeke at RT-programmet ikke er en nedbemanningsprosess, og alle de berørte vil få tilbud om videre jobb ved Avinors tårnsenter i Bodø. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan flytte på seg. For disse finner vi andre løsninger. Remote Towers-satsingen er ett av flere tiltak Avinor gjennomfører for å modernisere og effektivisere virksomheten. Lavere utgifter ved lufthavnene gir lavere avgifter til flyselskapene, og legger til rette for å opprettholde det gode rutetilbudet vi har i Norge i dag.   

Faktaboks: 

  • Avinor introduserte fjernstyrt tårndrift for første gang i 2019, ved Røst lufthavn. 
  • I dag er lufthavnene Røst, Vardø, Hasvik, Berlevåg, Mehamn, Røros, Rørvik, Namsos, Svolvær, Sogndal og Førde en del av tårnsenteret i Bodø.  
  • Luftfarten operer med særs høy sikkerhet, og det er et krav at sikkerheten i fjernstyrte tårn skal være like sikker eller sikrere enn tradisjonelle tårn. Avinor har drevet med fjernstyrte tårn i fem år nå, og sikkerheten er godt dokumentert. 
  • Kongsberg Defence & Aerospace er hovedleverandør for teknologien ved Remote Towers Centre. Dette inkluderer avansert kamerateknologi som blant annet gjør det mulig å se i mørket, samt oppdage objekter som beveger seg på lufthavnen og i luftrommet. Dette er teknologi som vanligvis brukes i militære operasjoner. 
  • Den nye teknologien gjør det mulig for Avinor å drive en mer effektiv tjeneste ved at man bygger opp et fagmiljø i det nye senteret i Bodø.. I dag jobber det ca. 45 medarbeidere ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø. 
  • Indra Navia har levert ATM-systemet og kommunikasjonsløsningen. 
  • AFIS er en forkortelse for «Aerodrome Flight Information Service», eller lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. En AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på bakken på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone i luftrommet rundt den enkelte flyplass. 
ANNONSE
Forrige artikkelNorse Atlantic forlenger leie av Dreamlinere til Air Europa
Neste artikkelEtter 50 års tjeneste er flytårnet i Svolvær revet og historie