Avinor tapte 7,2 milliarder kroner i driftsinntekter i 2020

Foto: Hans O. Nyborg

Avinor hadde i 4. kvartal 2020 et resultat etter skatt på minus 269 millioner kroner sammenliknet med et overskudd på 339 millioner kroner i samme kvartal 2019. Kvartalsresultatet inkluderer et skattepliktig driftstilskudd fra staten på 1,1 milliarder kroner. Redusert trafikkvolum har gitt et bortfall i driftsinntekter på 2 milliarder kroner.

Antall passasjerer og flybevegelser i fjerde kvartal ble redusert med henholdsvis 72 prosent og 38 prosent, sammenliknet med fjerde kvartal i 2019. Bortfallet av driftsinntekter ble delvis kompensert av 201 millioner kroner i reduserte driftskostnader.

For året 2020 utgjorde konsernets resultat etter skatt minus 732 millioner kroner sammenliknet med pluss 702 millioner kroner i 2019. Resultatet i 2020 inkluderte 3,6 milliarder kroner i skattepliktig driftsstøtte fra staten.

Noe mer optimisme

– Det er knyttet stor usikkerhet til trafikkutviklingen fremover, spesielt innenfor utlandsegmentet, men vi er noe mer optimistiske enn ved forrige trafikkprognose i november, sier konserndirektør/CFO i Avinor, Petter Johannessen. Dette skyldes primært at det er godkjent tre forskjellige vaksiner for bruk i Norge, noe som gjør at vi forhåpentligvis ser slutten på pandemien.

Ettersom Avinor i en periode framover er avhengig av driftsstøtte over statsbudsjettet, stilles det også svært høye krav fra Samferdselsdepartementet om økt effektivisering for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt. 

– Det ble tidlig i 2020 satt i gang et program for å redusere kostnadene og øke lønnsomheten i konsernet. Programmet ser blant annet på muligheter for standardisering, rasjonalisering, fjernstyring, automatisering og alternative driftsmodeller. Slike tiltak vil på sikt medføre en mer kostnadseffektiv drift, avslutter Johannessen.

Sammenliknet med 2019, tapte konsernet i 2020 7,2 milliarder kroner (61 prosent) i driftsinntekter som følge av redusert trafikkvolum. Antall passasjerer, flybevegelser og service units (i flysikringsvirksomheten) i 2020 ble redusert med henholdsvis 62 prosent, 37 prosent og 50 prosent sammenliknet med 2019.

Bortfallet av driftsinntekter ble delvis kompensert av ca. 1,3 milliarder kroner (18 prosent) i reduserte driftskostnader.

Konsernets balanse per 31.12.2020 utgjorde 49,7 mrd. kr med en egenkapitalprosent på 26,5 (34,6 per 31.12.2019). Før endringer i gjeld, hadde konsernet en negativ kontantstrøm på 1,0 mrd. kr i 2020.

ANNONSE
Forrige artikkelSkal hjelpe Norwegian å bli kvitt 12 737 MAX-fly og to Dreamlinere
Neste artikkelSpanske Vueling satser på større aktivitet i Skandinavia – Øker til Norge