Avinor tildeler tårntjeneste til spansk selskap med høy streikevilje hos ansatte

Foto: Hans O. Nyborg

Avinor har fulgt opp Stortingets vedtak om å konkurranseutsette tårntjenester ved flere flyplasser i Norge. I en pressemelding skriver Avinor at de har valgt ut det spanske selskapet Saerco, på bakgrunn av at dette selskapet skal ha den laveste prisen og score høyest på kvalitet av søkerne.

– Anbudsprosessen har resultert i at vi får inn en ny leverandør av tårn- og innflygningstjenester. Saerco scoret høyest på kvalitetskriteriene, og er billigst. Selskapet var særlig god på miljø, innovasjon og nytenkning. Saerco har også egne treningsfasiliteter med simulator som vil bli brukt til å optimalisere driften og drive effektiv opplæring, sier styreleder i Avinor, Anne Carine Tanum.

Det spanske selskapet er omdiskutert i Spania og har i dag drift av flere titalls flytårn på spanske flyplasser. Selskapet som er i privat eie har gjennom de siste årene blitt gjenstand for en rekke streiker blant de ansatte.

Selskapet har klart å skape bedre regularitet og en mer effektiv tårntjeneste ved flere flyplasser, men samtidig er det en rekke konflikter rundt fagforeninger og lønningsnivåer for de ansatte.

Flere av tilbyderne har levert meget gode kvalitative tilbud. Dette gjelder også Avinors eget datterselskap Avinor Flysikring AS, som deltok i konkurransen. Tilbudet fra Saerco vurderes å tilføre noe nytt og relevant ved tjenesteleveransene som gir ekstra verdi.

.Saerco, som i dag driver tårnene ved flere store lufthavner i Spania, overtar driften av tårnene ved Ålesund- og Kristiansand lufthavn fra 1. mars 2020.

 – Det er positivt at Saerco har uttrykt at de vil tilby dagens flygeledere ansettelse gjennom virksomhetsoverdragelse, sier Tanum.

Kvalitetssikring av Saerco

I anskaffelsesprosessen ble Avinor gjort kjent med at en tidligere leder og eier i Saerco, var omtalt i spanske medier i tilknytning til en korrupsjonssak i Spania i perioden 2003-2009. For å avklare om det var forhold som kunne medføre avvisning fra konkurransen, ble det gjennomført flere undersøkelser. Selskapet selv og et eksternt, spansk advokatfirma engasjert av Avinor, har verifisert at denne personen ikke lenger innehar en stilling i selskapet, eller selv er direkte eller indirekte eier av selskapet. Det forelegger derfor ikke et avvisningsgrunnlag.

– Avinor har nulltoleranse mot korrupsjon. Det har derfor vært viktig for oss å få klarhet i dette. Det vil bli kontraktsfestet at dersom Saerco, dets ansatte, ledere eller eiere blir tiltalt for økonomisk kriminalitet i avtaleperioden, så kan Avinor si opp kontrakten. Det er også bekreftet at Saerco vil ha på plass et anti-korrupsjonsprogram i løpet av 2019, i god tid før kontrakten trer i kraft. Saerco er et godt kvalifisert selskap som vi er trygge på vil levere gode tårntjenester, sier Tanum.

Håndtering av habilitet i Avinor

Avinors datterselskap, Avinor Flysikring AS, deltok i konkurransen. Konsernsjef i Avinor, som også er styreleder i Avinor Flysikring AS, er inhabil i begge selskaper og har følgelig ikke hatt tilgang til informasjon om konkurransen. Grunnet konsernsjefs inhabilitet, er det styret i Avinor, men kun de eksterne styremedlemmene, som har besluttet tildeling av kontrakt. Avinor har fått bistand fra uavhengig flysikringsfaglig ekspertise og juridisk ekspertise på offentlige anskaffelser. Konkurransetilsynet har også vært informert underveis. 

ANNONSE
Forrige artikkelPilotens første flyvning med Boeing 777 endte med store skader på flyet
Neste artikkelPassasjerer raser etter konkursen i Flybmi lørdag