Avinor velger Mer som sin ladepartner

Mer er vinneren av tilbudskonkurransen om å etablere ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene til Avinor. Kontrakten som signeres i disse dager, strekker seg over 12 år og har en estimert samlet verdi på nærmere 1,3 milliarder kroner.

For å sikre et høyt kvalitets- og servicenivå, samt konkurransedyktighet på tjenestene som tilbys på lufthavnene, arrangerte Avinor en tilbudskonkurranse om etablering av ladeløsninger for personbiler ved 42 lufthavner. Det har vært stor interesse for kontrakten. Til slutt overbeviste Mer med et gjennomtenkt og sterkt ladekonsept.

– Det å utvide og forbedre ladetilbudet på hele 42 lufthavner er en viktig milepæl for Avinor. Vi har både reisende og partnere som har etterspurt dette, og nå kan vi sammen med vår nye ladepartner Mer, endelig tilby det, forteller Amy Løken-Erichsen, kommersiell leder landside, Avinor.

– Overgangen til ren energi og miljøvennlig transport er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Med bærekraft som felles kjerneverdi, er Avinor og Mer ledende i sine respektive felt. Ved å kombinere kompetansen og ressursene våre, setter vi en ny standard for elektrisk transport i Norge, sier Nicholai S. Jørgensen, daglig leder, Mer Norge.

Avinor sin rolle er å tilrettelegge for markedet. Med en betydelig vekst av antall elbiler på norske veier og flyplasser, vil Avinor være med på å akselerere denne utviklingen ytterligere.

– Mer overbeviste oss om at de var rette partner til å være med på denne reisen gjennom sine kundevennlige løsninger, samt evne til å tenke løsningsorientert og fremtidsrettet, sier Løken-Erichsen.

Sikter mot fossilfrie lufthavner

Kontrakten omfatter saktelading (AC, ladeeffekt opptil 22kW) på samtlige av Avinors lufthavner, unntatt Svalbard. I tillegg skal det etableres hurtiglading (DC, ladeeffekt fra 50kW og oppover) på 17 lufthavner.

Samarbeidet med Avinor setter Mer i en unik posisjon. Mer, som er Miljøfyrtårn-sertifisert i Norge og leverer ren energi fra Statkraft på alle sine offentlige ladere, ser frem til å bidra på Avinors bærekraftreise. Avinor har i sin konsernstrategi en tydelig ambisjon om å være en aktiv pådriver og tilrettelegger for bærekraft i luftfarten som helhet. Målet er at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050, og at Avinors egne operasjoner skal drives fossilfritt i 2030.

Selskapet investerer både i prosjekter som fremmer egen fossilfri drift og som tilrettelegger for å redusere utslipp fra andre aktører på lufthavnene.

– Trafikken til og fra lufthavnene er blant de største utslippsområdene knyttet til luftfarten, og derfor er det viktig at vi tar en proaktiv rolle for å nettopp redusere utslippene fra mobilitetssiden. Det å bygge ut en ladeinfrastruktur som gjør at våre reisende og partnere kan velge elbilen fremfor fossilt er derfor nå det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere utslipp, sier Løken- Erichsen.

– Det er fint at Avinor har tatt et så tydelig standpunkt for miljøet og gjør det de kan for at lufthavnene drives på en mer bærekraftig måte. Dette passer som hånd i hanske med ambisjonene til Mer, og vi har et felles mål om å gjøre morgendagen litt bedre. Vi har en lang liste med tiltak som vi vil samarbeide med Avinor om, og vi vil finne frem til mange gode løsninger sammen, sier Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer.

Skalerbart og ladet for fremtiden

I tillegg til å etablere et betydelig antall nye ladeplasser, innebærer avtalen overtakelse av eksisterende sakteladere på de ulike lufthavnene. Allerede i september starter overtakelsen av de eksisterende ladeanleggene. Parallelt vil nye sakte- og hurtigladeanlegg etableres fortløpende. Mer legger også til rette for at ladeanleggene enkelt kan oppgraderes i takt med etterspørselen og teknologiutviklingen.

– Vi har sett på hvordan vi kan tilrettelegge for kommersielle samarbeid med komplementære bransjer på lufthavnen, eksempelvis med ladetilbud for taxi på utvalgte lufthavner. Parkeringsoperatører og bilutleie vil også inkluderes i ladereisen. Dette er helt nytt og vi har som mål å tilby en smooth kundereise, der nøkkelen ligger i samarbeidet, sier Brøvig.

– Nå skal vi brette opp ermene og få realisert denne ambisiøse ladeplanen. Vi ser virkelig frem til å åpne samtlige nye ladestasjoner fra nord til sør i Norge, sier Løken-Erichsen.

ANNONSE
Forrige artikkelDN: Mener gründer må passe ryggen sin etter oppkjøp
Neste artikkelOver og ut for relansering av britisk flyselskap