Foto: Avinor

Etter en omfattende anbudsprosess, har Avinor valgt Netcompany som sin strategiske partner innen konsulenttjenester for teknologi. Intensjonen er å dekke Avinors behov for ekstern kompetanse og kapasitet, i tett samarbeid med Avinors interne team.

Avtalen trer i kraft nå i januar og har en verdi på inntil 1,2 milliarder NOK over maksimalt 7 år. Rammeavtalen har en varighet på tre år med opsjon for to forlengelser på to år hver.

Luftfarten er i en stor omstilling og står overfor betydelige teknologiske endringer. Avinor legger stor vekt på innovasjon og utnyttelse av ny teknologi, med et klart mål om å bruke ressurser effektivt for å sikre en stabil, sikker og fremtidsrettet infrastruktur for Norge. Med Netcompany som en sentral partner, vil Avinor styrke sitt fokus på innovasjon og innføring av avansert teknologi for å øke verdiskapningen, forbedre kundeopplevelsen og operasjonene for både passasjerer og flyselskaper. Samarbeidet inkluderer hele Avinors nettverk av 43 lufthavner og styringen av Norges luftrom. Som strategisk partner vil Netcompany være Avinors viktigste partner og bidragsyter for å realisere og videreutvikle selskapets teknologistrategi.

Strategisk teknologiinvestering i luftfartssektoren
Netcompany ble valgt etter en omfattende offentlig anbudskonkurranse. Netcompany utmerket seg med sterk kompetanse på alle teknologiområder og et tydelig verdiforslag med forpliktende investeringsvilje. Videre var Netcompany sin brede erfaring innen luftfart av stor betydning for valget.

– Dette har vært en grundig prosess med flere sterke tilbydere i en tett konkurranse. For oss har det vært svært viktig å knytte til oss en partner med bred kompetanse innen luftfart, og Netcompany har gjennom prosessen demonstrert både kompetanse og en vilje til å være med på vår utvikling. For å realisere vår forretningsstrategi er vår evne til å utvikle og utnytte data og digital infrastruktur avgjørende, og vi har store forventninger til et tett samarbeid med Netcompany, sier Lars Vågsdal, teknologidirektør i Avinor.

– Vi er takknemlige for tilliten Avinor har vist Netcompany ved å velge oss som deres strategiske partner for digitalisering. Dette valget er en anerkjennelse av vår kompetanse og kapasitet til å levere innovative løsninger i stor skala. Vi ser frem til å arbeide tett med Avinor for å realisere deres visjon og bidra til en transformasjon som vil sette nye standarder i luftfartsindustrien, sier Geir Arne Olsen, Norgessjef i Netcompany.

Innovasjon og bærekraft
Avinors innovasjonsarbeid er sentrert rundt flere strategiske hovedområder: Å sikre trygg og effektiv drift, øke verdiskapningen og de kommersielle inntektene, utvikle bærekraftige og klimavennlige løsninger sammen med andre aktører og utforske nye forretningsmuligheter. Innovasjon står helt sentralt i Avinors strategi for å nå disse målene, og flere av innovasjonsprosjektene har potensial til å gi verdi nasjonalt, i tillegg til et globalt potensial.

I samarbeidet med Avinor vil Netcompany bringe sin erfaring fra lignende strategiske partnerprogrammer, kombinert med en velprøvd leveransemetodikk. Et eksempel på Netcompany sin suksess innen lufthavnsektoren er deres samarbeid med København lufthavn. Her har de utviklet AIRHART-plattformen, som har resultert i en imponerende reduksjon av manuelle prosesser med over 50 prosent, samt en 20 prosent økning i effektivitet knyttet til passasjerflyt på flyplassen.

ANNONSE
Forrige artikkelKina utsetter import av nye 737 MAX-fly
Neste artikkelFinlands-rute fra Tromsø går med fulle fly