Hangar.no
Foto: Avinor
  • Forsiden
  • Norge
  • Avinors flyplasser økte trafikken med 4,1 prosent i 2017
Norge

Avinors flyplasser økte trafikken med 4,1 prosent i 2017

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 4,1 prosent i 2017. Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent. Økningen har sammenheng med en bedring i norsk økonomi og at Norge oppleves som et trygt land å investere i og besøke.

Dette går fram av Avinors års- og samfunnsansvarsrapport for 2017, som blir publisert i dag.Rapporten dokumenterer også at det ikke var noen ulykker i norsk luftfart i 2017 der Avinor var medvirkende part. Og tross mye krevende vær og store utbyggingsprosjekter i Oslo og Bergen – var punktligheten og regulariteten høy. Punktligheten var 85 prosent og regulariteten var 98 prosent.

– Det er generelt stor forståelse for betydningen av luftfarten i det norske samfunnet, men også bekymring for miljø- og klimakonsekvensene. Arbeidet med effektive klima- og miljøtiltak må forsterkes og Avinors mål er å være ledende innen luftfarten på klima- og miljøområdet, understreker Avinors konsernsjef, Dag Falk-Petersen, i forordet til rapporten.

Konsernets driftsinntekter i 2017 utgjorde 11 526 millioner kroner (10 788 millioner kroner i 2016), med et resultat etter skatt på 499 millioner kroner (1 029 millioner kroner i 2016).

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Krever at SAS endrer vilkårene til ny tjeneste

Ansatte på Oslo Lufthavn kan måtte betale 10.000 for å parkere

Hans Olav Nyborg

Skal fly 50 tonn laks fra Evenes i uken – Vil unngå lastebiler til Oslo

Hans Olav Nyborg