Bedring for Norwegian i andre kvartal

Foto: Hans O. Nyborg

Norwegian la i dag frem de finansielle resultatene for andre kvartal og første halvår 2021. Selskapets resultater er fortsatt påvirket av pandemien og reiserestriksjoner i alle markeder. Norwegian er likevel godt posisjonert for fremtidig vekst og til å møte økt etterspørsel fra kundene, etter å ha gjennomført en vellykket rekonstruksjon med en påfølgende kapitalinnhenting på 6 milliarder kroner.

– Den finansielle rapporten for første halvår og andrekvartalsresultatene viser en tydelig forbedring av selskapets finansielle situasjon på grunn av lavere driftskostnader, en vellykket rekonstruksjon, samt en gradvis opptrapping av driften som svar på økt etterspørsel, sier konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

Resultat før skatt (EBT) var på 1,59 milliarder kroner i første halvdel av 2021, sammenlignet med et tap på 4,792 milliarder kroner i samme periode i 2020. I første halvdel av 2021 var kapasiteten (ASK) redusert med 94 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Total inntjening i første halvdel av 2021 var 591 millioner kroner, sammenlignet med 7,138 milliarder kroner i samme periode i fjor, en nedgang på 92 prosent.

Enhetsinntektene økte med 22 prosent som en følge av en økning i billettinntekter per passasjerkilometer på 93 prosent og en reduksjon i fyllingsgraden på 28,8 prosentpoeng. Gjennomsnittlig rutelengde er redusert med 62 prosent. Ved utgangen av første halvdel av 2021 bestod selskapets flåte av 51 fly. På grunn av reiserestriksjoner og lav etterspørsel var opp mot 32 av flyene drift.

I andre kvartal 2021 avsluttet Norwegian en vellykket rekonstruksjonsprosess som førte til at selskapets egenkapital økte til 10,7 milliarder kroner.

Norwegians mål er å være det beste lavprisselskapet i det Nordiske markedet ved å tilby pålitelige tjenester og rimelige flyreiser i et europeisk rutenettverk som består av mer enn 250 ruter. Selskapet vil bidra til å gjøre reiser enklere. Takket være appen Norwegian Travel Assistant og selskapets prisvinnende lojalitetsprogram Norwegian Reward, som har over fire millioner medlemmer, kan passasjerer enkelt ha god oversikt over alle detaljer for den planlagte reisen. Om bord på selskapets fly leverer Norwegian gode reiseopplevelser, blant annet ved å tilby gratis wifi til alle passasjerer.

– Resultatene er fremdeles påvirket av internasjonale reiserestriksjoner. Samtidig har Norwegian nå en mer solid finansiell posisjon, og vi kan planlegge målrettet for fremtiden med fornyet pågangsmot. Billettbestillinger fortsetter å øke i takt med lettelser i reiserestriksjoner og flere vaksinerte mennesker. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i resten av 2021 og i 2022, sier Geir Karlsen videre.

Kontanter og likvide midler var på 7,475 milliarder kroner ved utgangen av første halvdel 2021, en økning på 4,808 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av 2020. Norwegian har nå en finansielt restrukturert balanse med tilnærmet null i netto rentebærende gjeld, en sterk kontantbeholdning, og en justert størrelse på virksomheten.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Satte på bremsene for sent
Neste artikkelEU ber medlemslandene om å sette USA som rødt land