Tidligere flykaptein Susan Michaelis fra Australia, er en av mange som nå arbeider for at forholdet klassifiseres som arbeidsskade, skriver Dagbladet no i dag.
AV: Skrevet av Harald Olsen
Til dagbladet.no sier Susan (43), at ganske plutselig etter en flygning i 1997, sviktet helsen, på den måten at man først trodde hun hadde fått et hjerneslag. I 1999 mistet hun sin medisinske godkjenning, som betyr at sertifikatene ikke lenger er gyldige.
Susans leger er ikke i tvil om at hun er fysisk skadd etter innånding av den forurensede luften i flyet. Hun fløy på den tiden det britiske flyet Bae 146. Det man arbeider med i Australia, er om også denne type skade skal godkjennes i trygdesystemet som såkalt yrkesskade. Og den prosessen kan ofte ta meget lang tid.
Susan Michaelis vokste opp i Melbourne og bestemte seg tidlig for å bli flyger. Hun startet flygerutdanningen i 1986 – og oppnådde sterke faglige resultater. I et par år arbeidet hun som flyinstruktør, før hun fikk jobb i et ruteselskap. Problemene startet først i 1994 da hun begynte å fly BAe 146 for selskapet National Jet Systems med base i Canberra.
Oljegass lekket til stadighet ut i luftforsyningen. Det var alminnelig å kjenne en underlig lukt, enn ikke å merke lukt. Hun jobbet i miljøet i tre år før det plutselig ikke lenger var mulig. Dette førte til at hun fikk kontakt med organisasjonen ”AOPIS” som er en ikke-kommersiell internasjonal gruppe av flygende personell, som ønsker å informere flyansatte om farene forbundet med kjemiske giftgasser, enten fra oljelekkasjer eller fra det elektriske anlegget. Flere tusen kabinansatte skal ha fått varige skader, trolig som følge av slike forgiftninger. Aopis har i dag over 1500 skadde registrert i sin organisasjon.
Den tidligere piloten framstår som intelligent, veltalende, og rolig, men det er tydelig at hun er skadet. Flere ganger under en samtale kan hun miste tråden. Hun merker det selv, og ber om hjelp til å komme på rett spor igjen. Etter bare et par timers konsentrasjon er hun tydelig preget av tretthet.
Etter at helseproblemene stanset flygerkarrieren, har hun vært en svært aktiv pådriver for at problemene knyttet til forurenset kabinluft skal tas på alvor. ”Vi blir fremdeles fortalt av både flyindustrien og myndigheter at gasslekkasjene ikke er skadelige. Det synes vi er underlig da det nå er velkjent at mange hundre mannskaper  mener helsen er ødelagt av dette. Vi har gjentagne ganger varslet båd industri og myndigheter om dette, men det synes som om flyindustrien har stor evne til å påvirke myndighetene.”

ANNONSE
Forrige artikkelNy rekord for Oslo Lufthavn Gardermoen
Neste artikkelNorwegian: Kjos får flyet sitt hjem i dag