Dagens bilde viser Boeing 747SP (VP-BLK) ved et besøk på Oslo Lufthavn Gardermoen i 2010. Flyet er i privat eie og ble i 2010 lagt ut for salg kort tid etter besøket i Norge.  Eieren er et driftselskap bak et av kasinoene i Las Vegas, USA.

©Hans Olav Nyborg/Hangar.no