Dagens bilde viser en Chalair Beech 1900D (F-HBCC) , fotografert på Paris Orly i 2009. Flyet sees her i fargeskjema til det franske regionalselskapet  Cato Air.

©Hans O. Nyborg/Hangar.no