Boeing erklærer seg ikke skyldig i MAX-rettsak

FOTO: Hans O. Nyborg

Flyprodusenten Boeing erklærte seg ikke skyldig i å ha bevist feilinformert og holdt tilbake viktig informasjon om sin flymodell 737 MAX overfor amerikanske myndigheter ved FAA. Det kom frem torsdag da produsenten hadde blitt beordret til å møte i retten, saksøkt av etterlatte etter omkomne i de to 737 MAX-ulykkene i 2018 og 2019.

Etterlatte etter de som døde i de to flyulykkene krever gjennom søksmålet at retten avviser et forlik som er inngått mellom myndigheten og Boeing, og som har satt som forutsetning at produsenten ikke kan dømmes for de to ulykkene.

Det amerikanske justisdepartementet inngikk i januar 2021 en avtale med ett forlik, der Boeing utbetaler en erstatning til de etterlatte, men unngår å bli satt til ansvar for ulykken og de skjulte sikkerhetsfaktorene som pilotene i de to flyene som styrtet var uvitende om.

Avtalen mellom Boeing og myndigheten ble forhandlet frem i all hemmelighet, og Boeing fikk beskyttelse mot å bli saksøkt eller måtte stå til ansvar for ulykkene. Det har en amerikansk dommer overprøvd ved nå å tillate en rettsak med et søksmål fra de etterlatte.

De etterlatte ønsker at retten skal oppnevne en sikkerhetsspesialist som skal vurdere sikkerheten hos flyprodusenten og flytypen 737 MAX, og basert på funnene at det gjennomføres en ordinær rettsak etter dette. Det motsatte både Boeing og det amerikanske justisdepartementet seg, og hevdet at den avtale de to partene har inngått ikke kan overprøves på noen måte.

I følge CBS News er de etterlatte sjokkert over at avtalen mellom Boeing og myndighetene endte med å skulle resultere i en erstatning på kun 2,5 milliarder amerikanske dollar. Det at ingen ansvarlige skal ta sin straff er noe de etterlatte nå er fast bestemte på å skulle endre på.

Nå er det opp til en amerikansk dommer å avgjøre om avtalen mellom Boeing og myndighetene er gyldig, dersom den ikke er det, eller bli satt til side, vil det bety at produsenten står i det åpne for en rekke søksmål i årene fremover, og trolig at både ansatte i ledelse og i departementene må belage seg på en straff.

ANNONSE
Forrige artikkelSignerer Boeing-avtale fredag
Neste artikkelWiderøe-fly fløy 700 fot lavere enn pilotene trodde