Hangar.no
Norge

Brannmannskapene må redde asfalten i varmen

En hetebølge har holdt til over østlandet i en lengre periode, og solen er kjærkommen for mange. Likevel er det ikke alt som tåler å bli eksponert for stekende sol hele dagen. Asfalten på Oslo Lufthavn må vannes for ikke å ta skade av den stekende varmen.

Den mørke asfalten absorberer mye sol og blir meget varm, og det faktum at temperaturen i lufta strekker seg opp i mot 30-tallet gjør ikke tilværelsen for asfalten bedre. Vekten og trykket fra store passasjerfly som ruller over og snur på asfalten under slike forhold kan rett og slett ødelegge dekket. Derfor spyler brannmannskapene på Oslo Lufthavn asfalten med 9000 liter vann for å unngå dekkeskader i varmen.

Når det er på sitt varmeste og solen steker som mest, må mannskapene ut og vanne annenhver time. Da brukes dyser under brannbilene som har tanker som rommer 12000 liter. De enorme vannmengdene påvirker ikke drikkevannskildene da vannet som benyttes er grunnvann som uansett pumpes ut for å holde jernbanetunneler tørre.

«Fra to til 20 meters dybde er det grunnvann, og vi er avhengige av å pumpe dette ut for å ikke fylle jernbanetunnelen med vann. Det gjør vi hele tiden. Noe av dette vannet henter vi inn i to store containere som totalt rommer 40 000 liter vann. Brannbilene og andre som har behov for å vanne inne på Oslo lufthavn henter vann her, slik at vi ikke påvirker drikkevannsreservene. Det vannet som ikke fordamper i solen renner tilbake i grunnvannet», forklarer Henning Bråtebæk, direktør for flysidedrift ved Oslo Lufthavn.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Nå skal du kunne gifte deg på Oslo Lufthavn

Faktisk.no: Elektronisk utstyr kan påvirke flyets systemer

Hans Olav Nyborg

United Airlines med 787 til Europa neste sommer