Hangar.no
Internasjonalt

Britiske flyselskap mister EU og Open Skies rettigheter ved Brexit

I et notat som er lagt frem av EU går det frem at ved Storbritannias Brexit fra unionen vil samtlige selskap i landet miste dagens trafikkrettigheter i EU. I tillegg vil også selskapene miste tilgangen til US-EU Open Skies-avtalen.

Notatet er sendt ut til samtlige flyselskap i Storbritannia, inkludert Norwegian Air UK, at dersom Storbritannia ikke forhandler frem en Brexit-avtale står flyselskapene i fare for å miste tilgangen til både det europeiske markedet og det amerikanske markedet.

Selskapene vil også miste tilgangen til å fly mellom EU-land og videre til tredje land utenfor EU ettersom selskapene ikke regnes som flyselskap i unionen.

I notatet som flere britiske medier gjengir i dag heter det også at alle AOC-lisenser som er godkjent og gitt ut av britiske luftfartsmyndigheter vil ikke lengre være gyldige innen EU. Dermed blir selskapene i Storbritannia avkuttet fra intra-EU markedet.

Foto: Hans O. Nyborg

Notatet fra EU opplyser flyselskapene i Storbritannia at dersom de skal kunne fortsette å fly under de rettigheter de frem til nå har hatt innen EU etter Brexit, må selskapene snarest gjøre tiltak for å sikre seg lisenser innen EU som er gyldige den dagen Storbritannia går ut av EU.

Flyselskapene har frem til 29. mars 2019 å få på plass en lisens innen EU. For å få det til må enten Storbritannia komme opp med en kreativ plan under en avtale med EU, ellers må britiske flyselskap etablere seg i et EU-land for å fortsatt ha en lisens som er gyldig.

easyJet er det første flyselskapet som har valgt å etablere et nytt selskap i Østerrike for å beholde sine rettigheter som EU-selskap.

Det finnes en avtale mellom EU og Storbritannia som stammer fra 1970-tallet, som fortsatt kan benyttes etter Brexit. Denne avtalen har mange restriksjoner og vil trolig bli en katastrofe for britiske flyselskap. EU-kommisjonen har gitt klar beskjed at til tross for at møtet mellom de to partene sist fredag gir et godt grunnlag for at en handelsavtale skal komme i mål, er det uaktuelt å forhandle frem en separat luftfartsavtale mellom EU og Storbritannia.

Britiske flyplassoperatører har minnet partene på at annenhver passasjer som kommer gjennom britiske flyplasser kommer via EU-markedet, noe som gjør at luftfarten i Storbritannia er helt avhengig av EU melder BBC.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Boeing tilbakebetaler forskudd på 737 MAX til Jet Airways

Hans Olav Nyborg

Dagsrekord for Turkish Airlines sist lørdag

Flere bombetrusler mot fly