Flyselskapet China Airlines fra Taiwan har signert en Memorandum of Agreement (MOA)  – avtale for kjøp av Airbus-fly. Det er Airbus A321neo som skal bestilles på et senere tidspunkt avtalen dreiser seg om.

Avtalen gjelder 11 Airbus A321neo som direkte kjøp, og 14 fly av samme type gjennom leasingavtaler.

Avtalen ble inngått onsdag under Paris Air Show 2019.