Foto: Hangar.no

Den kypriotiske regjeringen gikk i går inn for å tilføre det skadeskutte flyselskapet Cyprus Airways en kapitaltilførsel på 5 millioner euro, et beløp som skal fungere som en krisehåndtering.

Offisielt vil beløpet bli en kompensasjon for tap flyselskapet har lidd under forbudet mot å fly over tyrkisk luftrom. Beløpet skal tilsvare de ekstra utgiftene selskapet har hatt med ekstra drivstoff for å fly rundt luftrommet til Tyrkia.

Flyselskapet mottok også i 2011 et beløp på rundt 20 millioner euro med samme begrunnelse, noe som den gang skulle dekke perioden 2004 til 2010.

I følge Cyprus Mail gis de 5 millioner euro som i går ble gitt av myndighetene på den betingelse at Cyprus Airways åpner sine regnskapsbøker for statens revisorer, og at de ikke viser noen tukling eller avvik innen økonomien i selskapet.

Selskapet arbeider nå med å skaffe til veie ny frisk kapital på rundt 45 millioner euro, blant annet ved et salg av deler av statens andel av aksjene.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no