Foto: Hangar.no

Den kypriotiske regjeringen gikk i går inn for å tilføre det skadeskutte flyselskapet Cyprus Airways en kapitaltilførsel på 5 millioner euro, et beløp som skal fungere som en krisehåndtering.

Offisielt vil beløpet bli en kompensasjon for tap flyselskapet har lidd under forbudet mot å fly over tyrkisk luftrom. Beløpet skal tilsvare de ekstra utgiftene selskapet har hatt med ekstra drivstoff for å fly rundt luftrommet til Tyrkia.

Flyselskapet mottok også i 2011 et beløp på rundt 20 millioner euro med samme begrunnelse, noe som den gang skulle dekke perioden 2004 til 2010.

I følge Cyprus Mail gis de 5 millioner euro som i går ble gitt av myndighetene på den betingelse at Cyprus Airways åpner sine regnskapsbøker for statens revisorer, og at de ikke viser noen tukling eller avvik innen økonomien i selskapet.

Selskapet arbeider nå med å skaffe til veie ny frisk kapital på rundt 45 millioner euro, blant annet ved et salg av deler av statens andel av aksjene.

ANNONSE
Forrige artikkeleasyJet legger ned Madrid-base
Neste artikkelKorean Air fornærmet innbyggere på ny destinasjon