Foto: Hans O. Nyborg

Havarikommisjonen i Tsjekkia har avdekket en alvorlig hendelse med ett av Boeing 737-800 flyene til selskapet Smartwings, som sjokkerer etterforskere som har undersøkt hendelsen. Det var 22. august 2019 at et fly fra selskapet var på vei mellom Hellas til Tsjekkia, hvor en av motorene fikk tekniske problemer.

Det var kort tid etter avgang fra Samos at motorproblemene oppstod. Samos er en gresk øy i det sørøstlige Egeerhavets østkyst og ligger sør for Khíos, nord for Patmos og øygruppen Dodekanesene, og rett utenfor kysten av Tyrkia.

Den ene av flyets to CFM56 motorer begynte først å miste motorkraft, før den fikk flame-out, og deretter stanset helt opp. Flere forsøk fra pilotene å starte motoren på nytt var forgjeves. Styrmann ombord ba kapteinen om råd for hva de skulle gjøre, og om han kunne kontakte flygelederen i det greske luftrommet for å erklære pan pan – et nødsignal.

Men overraskende nok valgte kapteinen ikke å kontakte flygeleder for å opplyse om nødssituasjonen, og han ønsket heller ikke å følge rådet fra sin kollega om at flyet måtte endre høyde og komme seg ned på en lavere flyhøyde. Etter mye frem og tilbake valgte kapteinen å informere flygleder om at de hadde et lite teknisk problem og ba om å få endre høyde fra 36.000 fot til 24.000 fot.

SmartWings – Foto: Hans O. Nyborg

Pilotene fortsatte å prøve forskjellige metoder for å starte opp igjen motoren som hadde stanset, men ingen av forsøkene var med suksess. Kapteinen valgte å informere flyselskapets tekniske avdeling om at motoren var helt død, men ville fortsatt ikke informere flygeledere slik kollegaen oppfordret til.

Flyet fortsatte så gjennom gresk luftrom, over Makedonia, via Serbia, Ungarn og Østerrike med bare en motor, og uten at noen andre ble informert om hendelsen og statusen på flyets problemer.

Først da flyet var inne i tsjekkisk luftrom valgte kapteinen å erklære pan pan overfor flygeleder i Praha, med beskjed om at de måtte få prioritert landing.

“Giftig atmosfære” i cockpiten

Havarikommisjonen UZPLN i Tsjekkia skriver i sin nylig utgitte rapport etter hendelsen at atmosfæren i cockpiten, mellom de to pilotene, kun kan beskrives som giftig. Kapteinen som hadde over 8000 timer bak seg på Boeing 737-800, diskuterte ikke med sin kollega situasjonen i det hele tatt. Han fulgte ingen CRM-rutiner for å løse problemet.

Styrmann skal ha forsøkt gjentatte ganger å få kapteinen at de burde lande på nærmeste flyplass, noe kapteinen avviste som alt for rask løsning på problemet.

Havarikommisjonen kritiserer først og fremst kapteinen for sine handlinger, men også at ikke styrmannen valgte å stå hardere på sine krav om å få landet flyet. Men samtidig kommer det frem at styrmannen i ettertid har fortalt til etterforskere at respekten for kapteinen som både var flyinstruktør i selskapet og hadde en høyere posisjon i SmatWings, gjorde at han ikke ønsket å utfordre situasjonen mer enn det han hadde gjort.

SmartWings på Gardermoen- Foto: Hans O. Nyborg

UZPLN skriver i sin rapport at de ikke har klart å finne noen fornuftige eller forsvarlige svar på kapteinens handlinger eller oppførsel. I intervjuer med Havarikommisjonen har den erfarne kapteinen i selskapet bedyret at han hadde situasjonen under kontroll, og hans lange erfaring tilsa at det var riktig å fly hele veien hjem, selv om kun en av motorene fungerte.

Videre har kapteinen fortalt at han mente det ikke var noe alternativ å landet på en flyplass i Hellas, ei heller i Østerrike, og at det beste alternativet var enten å fly til Budapest eller Praha, ettersom flyet skulle til sistnevnte ble det hans valg.

Begge pilotene får kraftig kritikk for sin oppførsel, og for ikke å ha satt rett parametere på motorene før avgang. Pilotene hadde heller ikke gjennomført kalkulering på nytt rundt flyvning med en motor og bruk av drivstoff i forhold til rekkevidde.

Den rette høyden for å fly med en motor i dette tilfellet skulle vært 22.000 fot. Da flyet landet hadde det 23 kilo med drivstoff over det som var igjen av reservemengden av drivstoff som ble fylt i Hellas før avgang.

Det er også gjort klart at UZPLN ikke fikk tilgang til flyets taleregistrator eller opptak fra cockpiten fra den aktuelle flyturen.

Flyet hadde i følge FlightGlobal som først omtalte saken, 170 passasjerer og mannskap på seks ombord.

ANNONSE
Forrige artikkel20 år siden Concorde-ulykken i Paris
Neste artikkelMå utsette ny 777-X produksjon med opptil ett år