Det danske fraktselskapet A.P. Møller – Maersk har inngått en avtale med den amerikanske flyprodusenten Boeing om kjøp av fraktfly. Boeing skal levere to nye Boeing 777F som skal opereres av fraktselskapets eget flyselskap, Star Air.

Dette er selskapets første egne bestilling på Boeing 777 hos Boeing.

I dag opererer Star Air en flåten med Boeing 767 i fraktversjoner. Etterspørsel på fraktkapasitet i markedet har ført til at selskapet nå ser behov for større volum på kapasiteten. Det er årsaken til at det derfor skal kjøpes inn to slike fly av denne størrelsen.

De to flyene skale leveres til selskapet i 2022.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no