Samferdselsdepartementet har avvist klagen fra Danish Air Transports (DAT) hvor selskapet mistet operasjonene på flyruter i Lofoten.

Departementet har gjort en grundig vurdering av saken og konkluderer også med at Widerøe tildeles rutene Florø-Oslo og Florø-Bergen.

Årsaken til at det danske selskapet taper rutene i Norge er i følge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet de sikkerhetsmessige kravene i konkurransegrunnlaget for vinteroperasjoner som de ikke oppfyller.

Departementet mener både at selskapet fly og erfaring ikke er kvalitetsmessig gode nok for de norske forholdene som er på vinteren i Lofoten.

Florø-rutene tapt

På rutene mellom Florø og Oslo samt Florø og Bergen avviser departementet DATs tilbud i ruteområde 13. DAT mente at Widerøe hadde brutt anskaffelsesreglene når de la inn sitt tilbud på å operere rutene, noe departementet ikke har tatt til følge, ei heller funnet grunnlag for.

Klagen fra DAT på dette ruteområdet er også knyttet til mistanke om underprising og mulig brudd på konkurranseloven. Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som er ansvarlig for dette regelverket.

Samferdselsdepartementet sender derfor samtidig et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med anmodning om at det vurderer behovet for å undersøke forholdet til konkurranselovgivningen

ANNONSE
Forrige artikkelFlygeleder til mekling
Neste artikkelBAA har løst problematikk rundt ny rullebane