DAT mister Lofoten-kontrakt

Det danske flyselskapet DAT får ikke starte å fly rutene selskapet vant i en anbudsrunde for flyruter i Lofoten.

I følge Samferdselsdepartementet skal en nylig produsert rapport fra Luftfartstilsynet slakte Danish Air Transport som operatør, og viser at selskapet ikke tilfredsstiller dokumentasjon på flere områder.

Tilsynet viser til at det danske familieselskapet DAT sliter med å kunne legge fram tilfredsstillende svar rundt kravene i anbudsdokumentasjonen for vinteroperasjoner, kompass, ytelsesberegninger for operasjoner på tørre/våte baner og modifikasjon av fly.

– Etter tildeling av flyanbud til Danish Air Transport AS (DAT) i januar, har det kommet fram ny informasjon som viser at selskapet ikke kan starte rutedrift i Lofoten 1. april i år, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

De nye opplysningene har kommet fram både i forbindelse med ordinær utsjekkingsprosess som flyselskaper har med Luftfartstilsynet før oppstart og som følge av Widerøes klage på tildelingen. Samferdselsdepartementet mottok klage fra Widerøe 6. mars 2012.

For å sikre et kontinuerlig flytilbud i Lofoten har Widerøe bekreftet overfor departementet at selskapet vil drive rutetrafikk på en midlertidig kontrakt fra og med 1. april, 2012, på rutene Svolvær-Bodø, Leknes-Bodø, Røst-Bodø og Narvik-Bodø.

– Jeg er opptatt av å opprettholde et godt flytilbud i Lofoten. Passasjerer som har kjøpt flybillett hos DAT vil ha krav på refusjon. Billetter vil i løpet av dagen kunne bestilles hos Widerøe, sier samferdselsministeren.

DAT og Widerøe var de to tilbydere i konkurransen om å fly de fire ruteområder i Lofoten. Samferdselsdepartementet vil ikke ta stilling til fremtidig og varig løsning og eventuell klagebehandling, før klagefrist for vedtak om avvising er utløpt. DAT har en frist på tre uker til å klage over Samferdselsdepartementets vedtak om å avvise selskapets tilbud om å fly i Lofoten.

Mangler SCAT-mulighet

DAT mangler muligheten for å kunne møte anbudskravet om satellittbasert presisjonsinnflyging (SCAT eller tilsvarende) hverken ved oppstart, eller i overskuelig tid inn i anbudsperioden, skriver Luftfartstilsynet i sin rapport.

Videre peker også tilsynet på manglene som er å finne på flytypene DAT i dag flyr og det faktum at selskapet ikke har kommet opp med konkrete planer for å få installert nødvendig utstyr i flyene før oppstart av anbudsperiodene, eller under denne og før vintersesongen setter i gang.

Videre konkluderer tilsynet med følgende;

Det er utenkelig at DAT får på plass disse supplementene for noen av modellene sine innen oppstart 01. april. Det er videre stor usikkerhet knyttet til muligheten for DAT å få supplementene implementert innen oppstart av vintersesongen igjen til høsten (september/oktober 2012). Bakgrunnen for denne usikkerheten er empirisk forankret i Widerøes tidligere arbeid med samme supplementer. Widerøe fikk i sin tid utarbeidet supplementene for sin Dash-8 103 serie fly. Resultatet av dette arbeidet (som tok vel over ett år) var NCAA supplementene tidligere nevnt. NCAA betegnelsen indikerer at disse supplementene ikke umiddelbart er bestillingsvare for andre operatører med samme modell, ettersom det ligger en ”Norwegian Operators Only” – begrensning i supplementserien. Da Widerøe nylig anskaffet et antall Dash-8 202 serie fly, igangsatte de en prosess for å få supplementserien implementert også for denne modellen. Modellen er i hovedsak identisk med 103 serien, men med noe kraftigere motorer og understell. Ingen av disse har betydning for landingsdistansekalkulasjoner. Godkjenningen av supplementene for denne serien er altså en ren papirøvelse. På tross av at Widerøe er storkunde hos Bombardier med tanke på Dash-8, samt at selskapet har vært gjennom denne prosessen tidligere og i utgangspunktet er norsk operatør, er det stipulert en tidsramme på 12 måneder før supplementene er på plass og godkjente for den nye 202-serien. Selv om DAT har innhentet et estimat fra Bombardier på arbeidstid knyttet direkte til ingeniørarbeidet av prosessen, er det ennå ikke satt inn i produksjonskøen hos Bombardier. Det er også stor usikkerhet knyttet til prosessen og tidsforbruket rundt ulike etats og myndighetsgodkjenninger av supplementer etter de er ferdig utarbeidet,samt Bombardiers interne administrative prosesser i etterkant avingeniørferdigstillelsen.Med foreliggende dokumentasjon er det med andre ord knyttet stor usikkerhet til hvor vidt selskapet vil være klar for vinteroperasjoner høsten 2012.

“Utover kompassmodifikasjonen nevnt tidligere, må også DAT og MedAvia modifisere sine to Dash-8 102 modeller til 103 serie. Uten denne oppgraderingen vil flyene være helt marginale i forhold til nyttelastkravet.
DAT har fremlagt dokumentasjon på at serienumrene de har både på fly og motorer, tillater en slik oppgradering. Imidlertid har ikke selskapet klart å fremlegge noen form for dokumentasjon i forhold til en realistisk tidsplan for gjennomføringen. Selv om modifikasjonen i seg selv ikke er uoverstigelig omfattende, er det allikevel en rekke elementer som skal på plass. Bombardier må utarbeide en service bulleteng for modifikasjonen, tilsvarende må motorfabrikkant Pratt & Whitney. Enkelte deler til modifikasjonen må skaffes til veie fra det åpne markedet, og et godkjent verksted må finne plass til fysisk å gjennomføre modifikasjonen og utarbeide nødvendige dokumenter og sertifikater i etterkant.

Ingen dokumentasjon i forhold til avtaler og tidsangivelser er forelagt Luftfartstilsynet” heter det i rapporten.

ANNONSE
Forrige artikkelKLM med rekordstort antall flyvninger fra Norge
Neste artikkelAeroflot øker på Kastrup