Foto: Inger Bjørndal Foss

Samferdselsdepartementet lyste 15. april 2021 ut en konkurranse om drift av rutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo og Florø–Oslo. Disse flyrutene har over lengre tid vært støttet gjennom ordningen med kjøp av et minimumstilbud på flyruter som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår. Imidlertid ble det i tidligere i år besluttet å ta disse rutene inn i den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter (FOT-rutene). 

Nå er rutene fordelt og det ble Widerøe og DAT som skal operere disse.

Tilbudsfristen var satt til 15. juni 2021 og tilbud ble mottatt fra Widerøe og fra flyselskapene DAT A/S og UAB DAT LT i fellesskap (heretter “DAT”). Samferdselsdepartementet har innstilt DAT som kontraktsvinner på ruten Florø–Oslo, og Widerøe som kontraktsvinner på de øvrige rutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo.

-Gjennom tildelingen av kontrakter på flyrutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo og Florø–Oslo sikrer staten flyrutetilbudet på disse strekningene i en utfordrende tid for luftfarten. De regionale flyrutene er avgjørende for å gi befolkning og næringsliv i distriktene tilgang til hovedstad og regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De nye avtaleperiodene har oppstart 1.oktober 2021, og kontraktenes utløpsdato samkjøres med øvrige ordinære kontrakter i Sør-Norge og Nord-Norge, hhv. 31. mars 2024 , Florø og Ørsta-Volda, og 31. mars 2022, Stokmarknes.

ANNONSE
Forrige artikkelBritisk flyselskap bestiller 36 nye Airbus-fly
Neste artikkel(+) Raser mot at DAT er tildelt rute i Norge igjen