Foto: Hans Olav Nyborg

Samferdselsdepartementet har tildelt DAT, Widerøe og Lufttransport flere av de regionale FOT-rutene der det har vært to eller flere tilbydere.

– Med disse kontraktene viser vi at vi nå er i gang med å nå regjeringens mål om lavere flypriser på FOT-rutene. På alle rutene innbefattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet lyste 27. april 2023 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Norge. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 24 ruteområder for perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2027/2028. I tillegg til ble det også lyst ut en egen konkurranse for helikopterruten Værøy–Bodø for perioden 1. august 2024 – 31. oktober 2028.

På seks av ruteområdene betjent med fly mottok Samferdselsdepartementet tilbud fra to operatører; DAT og Widerøe. De aktuelle ruteområdene er:

  1. Lakselv–Tromsø
  2. Andøya–Bodø, Andøya–Tromsø
  3. Harstad/Narvik–Bodø, Harstad/Narvik–Tromsø
  4. Røros–Oslo
  5. Florø–Oslo
  6. Stord–Oslo

På helikopterruten Værøy–Bodø kom det inn tilbud fra fire operatører; Heli-Team, Arctic Aviation, Airlift og Lufttransport.

Etter gjennomførte forhandlinger er det Widerøe som har inngitt tilbud med det laveste kravet til kompensasjon fra staten på ruteområdene 3–5, mens for ruteområdene 15–17 er det DATs tilbud som har det laveste kompensasjonskravet. Tilbudet til Lufttransport hadde lavest krav til kompensasjon på helikopterruten. Samferdselsdepartementet innstiller derfor Widerøe som operatør på ruteområdene 3–5 og DAT som operatør av ruteområdene 15–17. Lufttransport innstilles som operatør på helikopterruten Værøy–Bodø.

– Det nærmer seg kontraktsoppstart 1. april og 1. august neste år. Derfor deler vi for første gang opp tildelingen, og tildeler de ferdigforhandlede ruteområdene nå. Med de nye kontraktene, med lavere billettpriser og styrket kapasitet på flere av rutene, vil de reisende få et bedre flyrutetilbud, sier Nygård.

For drift av de resterende ruteområdene kom det bare inn tilbud fra en operatør. Det foregår fortsatt forhandlinger mellom departementet og den ene tilbyderen om disse ruteområdene.

ANNONSE
Forrige artikkelAdvarer mot å bruke fly fra statlig leasingselskap utenlands
Neste artikkelDAT fikk tildelt Røros-ruta og Stord-ruta som Widerøe ville ha