Delt løsning for bonusprogram i Norge

Konkurransetilsynet kommer i dag med sin anbefaling i spørsmålet om å innføre bonus på flyreiser igjen. Det er over 10 år siden sist et flyselskap fikk gi bonuspoeng på innenlands-flyvninger her i landet.

Tilsynet foreslår og oppheve forbudet, men kun på utvalgte ruter.

– Vi vurderer at konkurransen er tilstrekkelig robust på disse tre mest trafikkerte rutene i landet til å anbefale at disse unntas fra bonusforbudet, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Hver av disse tre rutene har et passasjergrunnlag på godt over en million passasjerer i året.

– Tilsynet vurderer det som lite sannsynlig at selskapene vil redusere sin kapasitet betydelig på disse rutene dersom bonus tillates, sier Meyer.

Tror fortsatt på konkurranse

Konkurransetilsynet tror fortsatt at det må opprettholdes forbud mot bonuspoeng i et fritt marked i Norge, spesielt på ruter med lavere passasjergrunnlag.

– Flypassasjerer på ruter med svakere trafikkgrunnlag skal også ha gleden av valgfrihet, lave priser og et godt rutetilbud. Konkurransetilsynet frykter at lojalitetsskapende bonusprogrammer på ruter med svakere passasjergrunnlag medfører at ruter legges ned, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar.

Anbefalingen fra Konkurransetilsynet bygger på en konkurranseøkonomisk analyse av hvilke virkninger bonusprogrammer har for konkurransen i norsk luftfart. På bakgrunn av denne vurderingen har tilsynet også utredet hvorvidt det er hjemmel for å opprettholde et forbud innenfor rammene av konkurranselovens § 14.

 

ANNONSE
Forrige artikkelBoeing: Nye tekniske problemer for 787
Neste artikkelKorean får nye fraktfly