DHL Express med avtale om 800 millioner liter SAF

Foto: DHL

DHL Express har tatt et betydelig skritt nærmere dekarbonisering av luftfartslogistikk og å bli mer bærekraftig ved å kunngjøre nye, strategiske samarbeidsavtaler med bp og Neste om leveranser av mer enn 800 millioner bærekraftig flydrivstoff (Sustainable Aviation Fuel (SAF)) til DHL Express i de fem neste årene. Dette utgjør to av de største SAF-avtalene innen luftfart til dags dato. I tillegg til den tidligere annonserte SAF-introduksjonen i DHL-nettverket i San Francisco (SFO), East Midlands (EMA) og Amsterdam (AMS), vil disse avtalene overstige 50 % av DHL Express sitt mål om å nå 10 % SAF-blanding for all flyfrakt innen 2026. DHL forventer at disse strategiske samarbeidsavtalene vil spare ca. 2 millioner tonn CO2-utslipp i løpet av flydrivstoffets livssyklus – tilsvarende årlige klimagassutslipp på ca. 400.000 personbiler.

DHL Express transporterer årlig mer enn 480 millioner dokumenter og pakker gjennom selskapets globale nettverk i 220 land og territorier. Enkelt sagt, med de 800 millioner literne, vil de ca. 1.000 årlige DHL-flyvningene på ruten mellom Cincinnati i USA og Leipzig i Tyskland, kunne opereres av Boeing 777 i ca. 12. år forutsatt 100 % SAF-bruk. Totalt tilsvarer dette 12.000 karbonnøytrale langdistanseflygninger.

-Som verdens ledende logistikkleverandør er det vår forpliktelse å tilby grønne og mer bærekraftige løsninger for våre kunder. SAF-avtalene med bp og Neste markerer et betydelig skritt framover innenfor luftfartsindustrien, og validerer rammeverket for vår bærekraftige strategi, å bruke SAF er en av luftfartsindustriens nøkkelfaktorer for å redusere CO2-utslipp fra flydrivstoff med de tilgjengelige flytypene vi har nå, sier Frank Appel, adm. direktør for DPDHL.

-Vi er stolte over å inngå denne viktige avtalen som utdyper vårt strategiske forhold til DPDHL ytterligere. Når bp går over til et integrert energiselskap, utnytter vi vår verdikjede som omfatter råvarer, global produksjon, logistikk og flyplassinfrastruktur. Det er ikke mange bedrifter som også har den handels- og kommersielle ekspertisen i SAF som trengs for å designe og levere løsninger for komplekse kundebehov. Vår ambisjon er å jobbe enda tettere med flyplasser og flyselskaper om alternativer for avkarbonisering, og vi fremmer SAF suksessivt for å støtte global luftfart å realisere sine lavere karbonambisjoner, sier Martin Thomsen, SVP i Air bp.

DPDHL har gjennom sin bærekraftstrategi forpliktet seg til å bruke 30 % av SAF-blandingen for all flyfrakt innen 2030. Begge leverandørene vil levere SAF produsert av spillolje. SAF fra avfall og rester kan gi reduksjoner i klimagassutslipp på opptil 80 % sammenlignet med det konvensjonelle flydrivstoffet det erstatter, og dermed redusere DHLs karbonavtrykk. For å sikre at drivstoffet er bærekraftig, unngås bruk av råstoff som konkurrerer med matproduksjon eller forårsaker indirekte endringer i arealbruk.

-Med hver SAF-avtale blir vi i økende grad klar over den enorme oppgaven som ligger foran oss med å bruke bærekraftige løsninger for å hjelpe våre kunder. Det går ikke en dag uten at de spør oss om logistikkløsninger med lavt CO2-utslipp og å samarbeide med dem i vår felles ambisjon om å være med på å skape en mer bærekraftig fremtid. De nye SAF-avtalene med bp og Neste er milepæler på denne reisen. Vårt hovedfokus er å inspirere flere SAF-leverandører til å møte dagens forsyningsgap. Samtidig oppfordrer vi beslutningstakere til å sette det riktige rammeverket for å akselere markedsøkningen for SAF i EU og over hele verden, inkludert en regnskapsmekanisme som tillater fleksible SAF-kjøp og bruk, sier John Pearson, adm. direktør i DHL Express.

-Denne milepælsavtalen, vår største noensinne for SAF, understreker det økende behovet og at det haster å agere på luftfartsrelaterte utslipp – i tillegg til forpliktelsen. Vi er glade for å ta dette viktige skrittet sammen med DHL, som viser de felles ambisjonene til begge selskaper og betyr videre fremgang i vår reise mot å skape en sunnere planet for våre barn. Dagens kunngjøring reflekterer også hvordan vi konkret hjelper kundene med å redusere klimagassutslippene med minst 20 millioner tonn CO2 årlig innen 2030. SAF er en hjørnestein i flyindustriens innsats for å oppnå netto-nullutslipp innen 2050. Det krever en felles innsats på tvers av luftfartens verdikjede med alle interessenter, og å bruke alle tilgjengelige råvarer og løsninger for å nå dette målet, sier Peter Vanacker, president og adm. direktør i Neste.

DHL Express har som mål å utvide partnerskapene med SAF-leverandører i fremtiden og kontinuerlig øke SAF-prosenten i selskapets flyfrakt. DHL er fortsatt forpliktet til å støtte innovative teknologier for å redusere luftfartens klimagassutslipp betydelig, slik det fremgår av DPDHLs bærekraftstrategi.

ANNONSE
Forrige artikkelVurderer økt produksjon av Tupolev-fly
Neste artikkelHar funnet CVR – Alle ombord pulverisert