Det nye flyselskapet til Erik G. Braathen har søkt norske myndigheter om økonomisk støtte til sin oppstart, det er nå klart at de ikke får.

Nettavisen E24 har fått tilgang til søknadsbrevet som Braathen har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Der kommer det frem at Braathen ber om 1,5 milliarder kroner i statlig oppstartshjelp:

  • Inntil 500 millioner i hybridkapital
  • Inntil 1,0 milliarder i statlige lånegarantier

For samtidig som den norske regjeringen sier nei til å støtte Norwegian videre med finansielle krefter, får også det nye selskapet som er under oppstart også nei på like vilkår. Norwegian Air Shuttle ASA har bedt staten om flere milliarder i støtte, mens Erik G. Braathen har bedt om statlig støtte som del av finansieringen av et nytt norsk flyselskap som Braathen og et miljø rundt han arbeider med å bygge opp.

-Vi mener at statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet. Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler. Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende. Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Braathens selskap har søkt norske myndigheter om AOC-lisens for å kunne drives som flyselskap.

– Jeg er godt fornøyd med fremdriften i arbeidet med flyselskapet, og er spesielt takknemlig for mottakelsen i bransjen, sier Erik G. Braathen i en uttalelse til E24.

Selskapet som ikke har gjort sitt navn kjent enda, har over 1000 søknader inne fra personer som ønsker å jobbe i det nye selskapet.

ANNONSE
Forrige artikkelRegjeringen sier nei til mer Norwegian-støtte
Neste artikkelKansellerer Airbus og Boeing -bestillinger