Foto: Hans O. Nyborg

Det var i juni 2016 at EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet formell sak mot Widerøe’s Flyveselskap AS for å undersøke nærmere om Widerøe hadde brutt konkurransereglene i EØS-avtalen.ESA har i dag formelt besluttet å avslutte tilsynssaken mot Widerøe.

-Vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Vi har hele tiden ment at Widerøe har operert i tråd med konkurransereglene og opplever at det er sterk konkurranse om å betjene flyruter med statlig kontrakt. Vi setter nå endelig sluttstrek, og ser frem til å fortsette å betjene rutene våre på en best mulig måte for våre passasjer, sier Nilsen.

Bakgrunnen for saken er bruken av et satellittbasert innflygingssystem (kalt SCAT-1) installert på mange av de mindre flyplassene i Norge. Widerøe har av sikkerhetsmessige hensyn brukt store ressurser på å kjøpe inn og installere mottakere som kunne kommunisere med dette systemet på sine fly. ESA var opprinnelig bekymret for om Widerøe kunne ha misbrukt en dominerende stilling ved å ikke å levere mottakere til andre operatører i anbudskonkurranser om å betjene regionale flyruter tilbake i 2012 og 2013. ESA har etter å ha hørt Widerøes syn gjennom en grundig saksbehandling de to siste årene, nå valgt å avslutte saken.

Vi er glade for at våre argumenter har ført fremWiderøe er opptatt av å operere i tråd med konkurransereglene, og at konkurransen om å betjene statlige ruter skal skje på like vilkår. Widerøe råder ikke over hvilke krav som stilles i anbudskonkurransene, og må forholde seg til reglene for konkurransen på lik linje som alle andre operatører. Dette har vi gjort. Saken ligger langt tilbake i tid, og saksbehandlingen har vært omfattende og pågått lenge. Prosessen har vært en stor belastning for ansatte i organisasjonen, og vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier Stein Nilsen.

Widerøe har ingen ytterligere kommentarer til dagens avgjørelse i ESA.

ANNONSE
Forrige artikkelLanserer nytt flyselskap tross krisen i luftfarten
Neste artikkelEl Pais: Legger ned LEVEL France