EU kommisjonen godkjenner statsstøtten fra Sverige og Danmark i 2020

Foto: Hans Olav Nyborg

EU-kommisjonen har i dag fattet en ny beslutning om å godkjenne Sveriges og Danmarks bidrag i rekapitalisering av selskapet i 2020 som forenlig statsstøtte i henhold til relevante EU-regler. Vedtaket er betinget av at det innføres en såkalt opptrappingsmekanisme knyttet til Statens aksjeinvesteringer

Den vurderte opptrappingsmekanismen krever godkjenning av generalforsamlingen i SAS AB noe selskapet skriver i en pressemelding det vil bli innkalt til om kort tid.

I løpet av 2020 deltok både den danske og den svenske regjeringen i rekapitaliseringen av SAS ved å tegne hybridobligasjoner og ordinære aksjer i selskapet for et samlet beløp på ca. 9,5 milliarder svenske kroner. 2020-investeringer ble opprinnelig godkjent av EU-kommisjonen i 2020 som forenlig statsstøtte i henhold til de såkalte «Temporary Regulations», noe som er midlertidig ramme for statlige støttetiltak for å støtte økonomien under det pågående utbruddet av pandemien.

I mai 2023 fant imidlertid domstolen ved EU-domstolen, etter innsigelse fra en tredjepart, at EU-kommisjonen hadde gjort feil i sin opprinnelige avgjørelse ved ikke å kreve at statene skulle inkludere en «opptrappingsmekanisme» ift. statenes tegning av ordinære aksjer i selskapet, i samsvar med kravene i den midlertidige forskriften. Som et resultat ble EU-kommisjonens opprinnelige godkjenning av statenes 2020-investeringer annullert.

EU-kommisjonen har i dag besluttet å godkjenne statenes 2020-investeringer som forenlig statsstøtte i henhold til de midlertidige forskriftene, betinget av innføringen av en opptrappingsmekanisme knyttet til aksjeinvesteringene foretatt av statene i 2020. Det vurderte trinnet -opp-mekanisme, som inkluderer ensidige forpliktelser fra SAS til å utstede nye hybridobligasjoner til statene vederlagsfritt, under visse betingelser knyttet til statenes aksjeinvesteringer i 2020, må godkjennes av generalforsamlingen i selskapet fordi forpliktelsene skal anses som nærstående transaksjoner i henhold til den svenske selskapsloven.

Den vurderte opptrappingsmekanismen har ingen innvirkning på investeringsavtalen som er inngått som en del av SAS kapittel 11-prosessen i USA, som inkluderer aksjeinvesteringer i det rekonstruerte SAS, som beskrevet nærmere i pressemeldingene som SAS publiserte i oktober 3 og 4. november 2023.

SAS har til hensikt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i januar 2024 for å godkjenne den vurderte opptrappingsmekanismen innen kort tid.

ANNONSE
Forrige artikkelIndisk flyplass fortviler over mengden parkerte fly
Neste artikkelNorsk Luftambulanse bestiller fem nye Airbus-helikoptre