Hangar.no
Boeing på Renton - Foto: Hans O. Nyborg
Flyprodusenter

FAA: Funn av produksjonsfeil på både 737NG og 737 MAX bekymrer bransjen

Flyprodusenten Boeing har informert det amerikanske luftfartstilsynet FAA om funn av feilproduserte flydeler i både Boeing 737 NG og Boeing 737 MAX. Det skal være flydeler som gjelder slats og er montert på flyenes vinger, som skal være feilprodusert av underleverandører til Boeing.

Boeing melder i en pressemelding at de har avdekket at det er 148 deler på fly av typen Boeing 737 Next Generation, og Boeing 737 MAX som omfattes av feilproduksjon.

Totalt er det 179 MAX-fly og 133 NG fly som skal ha fått montert deler som er identifisert med produksjonsfeil. Delene er svært utsatt for sprekkdannelser og for at de kan få feil eller svikte på et langt tidligere tidspunkt enn det de skal ha som tidsrom for holdbarhet.

Boeing og FAA skriver i sine pressemeldinger at ingen av delene som det er funnet produksjonsfeil på er så alvorlige at det kan føre til at et fly styrter, er alvorsgraden av funnene så høy at samtlige fly nå må inn til teknisk sjekk og trolig bytte deler som er identifisert med nye deler.

FAA vil trolig sende ut et pålegg til alle operatører av NG og MAX-fly som er produsert mellom gitte serienummer, at delene må byttes ut innen 10 virkedager.

Dette er nok et slag i ansiktet for Boeing, som allerede sliter med at MAX-flyene står på bakken veden over. Om 14 dager er det duket for Paris Air Show 2019, et arrangement Boeing skulle ha gjennomført en lang rekke avtaler om bestillinger av nye MAX-fly, noe som trolig kommer til i stor grad å utebli denne gangen.

Andre nyheter

Første Airbus A350 levert til Japan Airlines

Hans Olav Nyborg

Airbus solgte ett fly i mai måned – Ordre for 2019 står med minus 57

Hans Olav Nyborg

Mer trøbbel for Boeing – Sliter med tekniske problem på den nye 777X

Hans Olav Nyborg