Færre reisende i august sammenlignet med i fjor

Færre reiste med Avinors lufthavner i august sammenlignet med 2018. FOTO: Avinor

Trafikktallene til Avinor for august viser en liten nedgang sammenlignet med 2018. Totalt var nedgangen på antall passasjerer på en prosent. Størst var nedgangen på innenriks hvor man i år har sett 2,8 prosent færre passasjerer enn i fjor.

4 953 523 ble det endelige totale trafikktallet for august måned ved alle Avinors flyplasser. Tilsvarende måned i 2018 ga til sammenligning 5 002 746 passasjerer.

På utenriks kan Avinor se tilbake på en oppgang sammenlignet med i fjor. Antall passasjerer går opp fra 2 254 673 til 2 280 917. Dette tilsvarer da 1,2 prosent. Avinor kan riktig nok se tilbake på en nedgang på 5,1 prosent i chartertrafikken.

Når det gjelder antall bevegelser ser man en tydelig trend. I forhold til i fjor er det langt færre bevegelser. Den totale nedgangen i antall bevegelser ved alle Avinors flyplasser ble på 1,9 prosent.

Frakt ser altså ut til å stå igjen som den store vinneren når tallene fra august nå har blitt lagt frem. Hele 22,7 prosent flere flybevegelser knyttet til frakt har blitt registrert i forhold til i fjor.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no