Hangar.no
Foto: Hangar.no
  • Forsiden
  • Norge
  • Fagernes kan bli nedlagt 1. juli – Lokale aktører her 14 dager på seg
Norge

Fagernes kan bli nedlagt 1. juli – Lokale aktører her 14 dager på seg

Dersom det i løpet av de nærmeste ukene ikke inngås en avtale med lokale aktører om overtakelse av lufthavna,  avvikles driften 1. juli.

I henhold til rammen for driften av Fagernes lufthavn som er et oppdrag gitt til Avinor fra Samferdselsdepartementet (SD), heter det;

«Regjeringa meiner at Avinor AS skal drive Fagernes lufthamn som rein charterflyplass fram til lokale eigarar kan overta ho, men ikkje lenger enn til 1. januar 2019. Dette føreset forlengd dispensasjon frå Luftfartstilsynet. Avinor skal drive lufthamna i den forfatninga ho har i dag. Ei ev. oppgradering av rullebanen ligg ikkje inne i forslaget. Det blir vidare føresett at lokalt næringsliv frå 2017 skal dekkje delar av Avinors kostnader for å vidareføre drifta, og at lokalt næringsliv i 2018 skal dekkje halvparten av Avinors kostnader.»

Avinor har så langt ikke lykkes i å finne lokale krefter som har ønsket å drifte flyplassen videre. Nå står regningene for fall, og ingen mottaker utenfor Avinor-systemet er på plass.

– Avinor har vært i dialog med lokale aktører, men det er ikke kommet noen avklaringer, ei heller etablert et selskap vi kan sende regninger for driften til. Avinor planlegger derfor å stanse driften fra 1. juli i år, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud. 

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Nå skal du kunne gifte deg på Oslo Lufthavn

Faktisk.no: Elektronisk utstyr kan påvirke flyets systemer

Hans Olav Nyborg

United Airlines med 787 til Europa neste sommer